A+ R A-

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

Gradska izborna komisija Gradačac objavljuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

Rezervna lista služi da se sa nje imenuju osobe u biračke odbore kao članovi/zamjenici ispred GIK-a nakon što ostanu upražjnena mjesta, zbog eventualnog ne dostavljanja kandidata od strane političkih subjekata.

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet stranici općine/grada.

Tekst javnog oglasa i SG3 obrazac možete downloadovati sa donjeg linka

DOWNLOAD

Tekst javnog oglasa

SG-3 obrazac