A+ R A-

Obavještenje za proizvođače koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru

Obavještavaju se proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici i visoki tuneli) na površini od najmanje 200 m2, da podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom najkasnije do 22.05. tekuće godine.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi na šalteru 9. Poljoprivreda, svakim radnim danom od 07:30 – 16:00 h.

Služba za privredu i inspekcijske poslove