A+ R A-

Javna rasprava - Nacrt strategije prema mladima grada Gradačac 2024-2027

Na osnovu člana 13. stava 2. alineje 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06 i 51/09), člana 21. tačke 2. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 10/22) i člana 101. i 102. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 6/23) Gradsko vijeće Gradačac, na 36. redovnoj sjednici održanoj 27.06.2024. godine,  d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

  1. Gradsko vijeće utvrđuje Nacrt strategije prema mladima grada Gradačac 2024-2027.
  2. Nacrt strategije upućuje se na javnu raspravu koja će trajati 15 dana.

     Za provođenje javne rasprave zadužuje se Gradska služba za opću upravu, društvene  djelatnosti,   boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

    Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe, javne ustanove, javna preduzeća i mjesne zajednice Grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti te građani grada Gradačac.

3. Nacrt strategije će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

4. Prijedloge i sugestije u okviru javne rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi na adresu Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu ili putem e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

5. Nakon razmatranja svih eventualnih sugestija i prijedloga učesnika javne rasprave na Nacrt strategije prema mladima grada Gradačac 2024-2027. i diskusija vijećnika prilikom razmatranja Nacrta strategije, Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu će utvrditi Prijedlog strategije i uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

DOWNLOAD

Nacrt strategije