A+ R A-

Konačna odluka o raspodjeli sredstava za OCD/NVO

Na osnovu člana 12. .stav 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji  (Službeni glasnik ", broj: 6/2018) i Prijedloga Komisija za ocjenjivanje i odabir projekat nevladinih-neprofitnih organizacija i javnih ustanova za finansiranje/sufinansiranje  projekata  za 2024. godinu po javnom pozivu od  15.3.2024.godine,  Gradonačelniku donosi:

KONAČNAU ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA  ZA  OCD/NVO  - JAVNE USTANOVE ZA 2024. GODINU

DOWNLOAD

Rang lista