A+ R A-

Članci

-Put do odobrenja za građenje-

Ako planirate gradnju određenog objekta, prvi korak predstavlja informisanje o tome da li je i, ako jeste, kakva gradnja dozvoljena shodno planskom
dokumentu u čijem se obuhvatu nalazi parcela na kojoj se želi graditi.

Ukoliko je nakon izvršene provjere ustanovljeno da je gradnja dozvoljena, pristupa se podnošenju zahtjeva za lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku saglasnost, u zavisnosti o kojem se planskom dokumentu radi (detaljnom ili razvojnom).

Proces dobijanja urbanističke dozvole u organima uprave općine Gradačac je grafički prikazan na donjoj ilustraciji

Po dobijanju lokacijske informacije/urbanističke saglasnosti, ne može se početi sa izgradnjom objekta, nego se pristupa podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje.

Proces dobijanja građevinske dozvole u organima uprave općine Gradačac je ilustrativno prikazan na donjoj slici:

Vodič te zahtjevi u elektronskoj formi koji su vam važni ukoliko planirate gradnju na području općine Gradačac

Informacijski vodič za Vas ukoliko planirate gradnju

Zahtjev za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije za izgradnju poslovnog objekta

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije-izgradnja individualnog stambenog objekta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje-izgradnja individulanog stambenog objekta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje_izgradnja poslovnog objekta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje-rusenje objekta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu_izgradjeni individualni stambeni objekat

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu_izgrađeni  poslovni objekat

Zahtjev za izdavanje potvrde o cjelovitosti-etaziranju

Zahtjev za izdavanje urbanisticke_individulani stambeni objekat

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da lokacijska informacija nije promijenjena

Zahtjev za produzenje odobrenja za građenje

Zahtjev za produzenje urbanisticke saglasnosti