A+ R A-

LOKUM

Projekat „LOKUM“ predstavlja poseban pristup oživljavanju kultrunih dešavanja kroz aktivnosti od kojih većina nije do sada bila zastupljena na području općine Gradačac. Kreiranje i plasiranje ponude kulturnih dešavanja realizovat će se kroz: Likovnu koloniju uz učešće umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine, prezentacija novih koreografija KUD-a Gradačac spremljenih za vrijeme trajanja projekta, izvođenje novih pjesama u novim haljinama od strane žena članica Ansambla, koji djeluje u sastavu UG KUD-a Gradačac. Neformalno obrazovanje i afirmacija tradicionalnih zanata i kulturno historijskog naslijeđa realizovat će se kroz radionice za djecu/mlade i žene ( likovna kultura, sviranje gitare, dekupaž, duborez, folklor ).

Dosadašnje  radionice:

Muzička radionica – sviranje gitare

U toku trajanja radionice učenicu su imali priliku da nauče i teorijski i praktični dio, imali su redovne domaće zadatke, svako je imao svoj instrument, bili su aktivni u interakciji i sa profesoricom ali i između sebe, usvojena znanja su primijenili na praktičan dio sviranja instrumenta te su na taj način osposobljeni da samostalno sviraju gitaru.

Radionica dekupaž

Radionice su proticale u veoma ugodnoj i opuštenoj atmosferi, polaznice su bile jako zainteresovane da što više tehnika nauče. Među polaznicama su bile članice Centra za aktivno starenje, članice Mreže žena veliko srce, penzionerke, učiteljice, zaposlene mlade žene. Izrazile su veliko zadovoljstvo zbog radionice dekupaža jer je to bilo nešto novo u našem gradu i ni hladno vrijeme ih nije sprečavalo da dođu

 

Radionica duborez

Polaznici su bili raznih profila, penzioneri, zaposleni, slikar, stolar. Radionica je održana u prostorijama BZK „Preporod“ tako da su radili samo neke osnove duboreza, crtanje i neke osnovne oblike na drvetu. U početku su mislili da oni to neće znati i moći, jer je duborez jako zahtjevan, ali na kraju nisu krili zadovoljstvo onim što su uradili.

 

UG KUD Gradačac – folklor i Ansambl (priprema nove koreografije i pjesama)

U januaru i februaru održana je radionica horskog pjevanja (10 sati) u okviru koje su članice Ansambla koji djeluje pri UG KUD Gradačac uz pomoć profesora pjevanja spremile dvije nove pjesme, sa kojima će se predstaviti  na nekoliko nastupa od kojih je i onaj na završnoj manifestaciji.

U februaru je počela i radionica folklora. Članovi folklora KUD Gradačac će uz pomoć koreografa spremiti novu koreografiju. Probe folklora se održavaju u Osnovnoj školi Safvet beg Bašagić, obzirom da gore imaju svu potrebnu opremu. Nova koreografija će obogatiti njihov repertoar u budućim nastupima i izrazili su veliku zahvalnost što smo im to omogućili obzirom da se KUD nalazu u teškoj materijalnoj situaciji.