A+ R A-

Poboljšana saobraćajna infrastruktura u MZ Vučkovci

Ovih dana iz Programa izgradnje putne infrastrukture u mjesnim zajednicama na području općine Gradačac završena su dva putna pravca u MZ vučkovci . Radi se o lokalnim putevima „Prosine“ i „Horinjci“ dužine 440 m.

Sredstva u iznosu od 55.000,oo KM obezbijedila je općina Gradačac zu učešće građana zainteresovanih za ove puteve  MZ Vučkovci.

Izgradnjom ovih lokalnih puteva poboljšana je infrastruktura i uslovi življenja građana na ovom području.

Općina Gradačac u skladu sa Programom i u saradnji sa građanima realizuje niz infrastrukturnih objekata na općini Gradačac u 2014. godini.