A+ R A-

Postupci po zahtjevu raseljenih lica

Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama u slučaju da su vam potrebni:

-PRIJAVA RASELJENOG LICA

-POVRATAK IZ INOSTRANSTVA

-DOSELJENI SA PODRUCJA FEDERACIJE BIH

-OSOBA KOJA JE SKLOPILA BRAK

-NOVORODENCAD

-ODJAVA ZA DRUGE OPCINE NA TERITORIJI FEDERACIJE BIH

-ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ

-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

-PRESTANAK STATUSA RASELJENE OSOBE

Downloadi

Raseljena lica Raseljena lica
Opis poslova, usluga i prava koja možete ostvariti u Službi za geodetske poslove i katastar nekretnina