A+ R A-

Zakon o slobodi pristupa informacijama u primjeni u Općini Gradačac

Članom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH («Službene novine FBiH» broj 32/01.) utvrđeno je pravo pristupa informacijama, koje su pod kontrolom javnog organa,svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi kao i obavezu javnog organa da te informacije saopći.

S ciljem da se pomogne i olakša svim zainteresovanim licima kako bi što jednostavnije mogli doci do informacija sa kojim raspolaže općina Gradačac na raspolaganju su Vam

Zakon o slobodi pristupa informacijama
,

Vodič za pristup informacijama u Općini Gradačac,

Indeks-registar informacija u posjedu Općine Grdačac

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Općine Gradačac

Sve navedene akte možete preuzeti i pogledati sa:

Downloadi
Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH
Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH
Vodič za pristup informacijama Vodič za pristup informacijama
Vodič za pristup informacijama u Općini Gradačac
Index registar informacija u posjedu Općine Index registar informacija u posjedu Općine
Index registar informacija u posjedu Općine Gradačac
Zahtjev za pristup informacijama Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama u posjedu Općine Gradačac