A+ R A-

Važniji brojevi telefona u gradu

Općina Gradačac 035 369 750


Policija 122 / 035 817 202

Hitna služba 123

Vatrogasna služba 124

Informacije BiH 1182

BIHAMK 1282

Autobuska stanica 035 817 369

Elektrodistribucija 035 817 713

Komunalac 035 816 106

Telekom 035 816 400

Pošta - prijava kvara 035 1272

Biro - zavod za zazapošljavanje 035 816 166

Hidrometereološki zavod 035 817 464

Centar za socijalni rad 035 817 227

Crveni križ 035 817 406

Općinski sud Gradačac 035 817 385

Dom zdravlja Gradačac 035 817 178

Biblioteka "Alija Isaković" 035 817 421

Centar za kulturu "Ahmed Muratbegović" 035 817 427

BZK Preporod 035 816 138

Radio "Gradačac" 035 817 427

Obdanište "Kolibri" Gradačac 035 817- 208

Autobusna stanica Gradačac - red vožnje
PREGLED SVIH POLAZAKA SA AUTOBUSNE STANICE GRADACAC

1. MEĐUNARODNE LINIJE

1. GRADACAC - ZAGREB 14:15 h

2. GRADACAC - BEOGRAD 12:15 h

3. GRADACAC - ŠIPOVO 11:45 h

2. FEDERALNE LINIJE

1. GRADACAC - SARAJEVO 05:30 h

2. GRADACAC - SARAJEVO 06:00 h

3. GRADACAC - SARAJEVO 13:45 h

4. GRADACAC - ODŽAK 11:00 h

5. GRADACAC - ODŽAK 13:00 h

6. GRADACAC - ODŽAK 15:00 h

3. KANTONALNE LINIJE

1. GRADACAC - TUZLA 06:00 h, 06:30, 07:00, 08:15, 08:45, 10:10, 12:00, 13:00, 13:45, 15:30;

2. GRADACAC - KALESIJA 08:15, 13:45;

4. OPĆINSKE LINIJE

1. GRADAČAC-MEĐIĐA 07:00, 09:20, 10:10, 11:45, 13:20, 15:45, 17:30, 19:00;

2. GRADAČAC-ZELINJA 07:00, 08:40, 09:55, 11:00, 12:20, 13:00, 14:55, 15:45, 17:15, 19:00;

3. GRADACAC - RAJSKA 11:00, 13:00, 15:45, 19:00.

DOO "BUKAL-TRANS"

Gradačac, 24. 05. 2004. godine