A+ R A-

POSTAVLJENI PARKOMATI U GRADAČCU

Kako je i najavljeno u skladu sa Odlukom o parkinzima i potpisanih ugovora o nabavci parkomata na parkiralištima danas je firma «BH MOTORS» počela sa postavljanjem parking satova na zato određenim lokacijama.

Postavit će se 18 parking satova na zato Odlukom predviđenom mjestu u užem dijelu grada.

Parking satovi će izvjesno vrijeme biti u probnoj funkciji i funkciji informisanja građana o načinu naplate parking mjesta na označenim parkiralištima.

Današnjim aktivnostima uz nedavni početak rada Javnog preduzeća «Parkinzi» ova komunalna djelatnost će doprinijeti uređenju saobraćaja u mirovanju u Gradačcu..

Molimo građane da parking aparate ne oštećuju i da iste koriste prema uputstvu. Napominjemo da su Odlukom propisane kaznene odredbe za nepoštivanje naprijed navedene Odluke.

O danu početka naplate parkinga putem parkomata javnost će biti obaviještena poslije probnog rada, kao i uslovima parkiranja.