A+ R A-

BUDŽET OPĆINE 2018

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, sjednici održanoj  14.03.2018.godine, donosi

      

IZMJENE I DOPUNE  BUDŽETA OĆINE GRADAČAC

ZA 2018.GODINU

Download:


Rebalans budžeta - mart 2018e