A+ R A-

Dokument okvirnog budžeta 2020 - 2022. godina

U  skladu  sa  odredbama  člana  15.,16.,17.  i  18.  Zakona  o  budžetima  u  Federaciji  Bosne  i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta  (DOB) grada Gradačac za period  2020.-2022.godina.                                                                                                             

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GRADAČAC ZA PERIOD 2020.-2022. GODINA GRADA GRADAČAC ZA 2020. GODINU

 

Download:

Dokument okvirnog budžeta 2020 - 2022