A+ R A-

Intenzivirani radovi na obnovi „Gradačačke Nove pijace“

Poslije raščićavanja terena  na „Gradačačkoj Novoj pijaci“ , koja je uništena velikim požarom 11.1.2016., ovih dana intenzivirani su radovi na izgradnji poslovnih prostora. Predstavnici Općine Gradačac posjetili su ponovno ovu lokaciju i uvjerili se u angažman i želju za obnovom. U okviru svojih mogućnosti Općina Gradačac će pomoći obnovu izdvajanjem interventnih sredstava kao i oslobađanjem zakupa u određenom vremenskom periodu . Očekuje se podrška i drugih općina čiji građani imaju djelatnost na ovoj pijaci kao i podrška viših nivoa vlasti.