A+ R A-

Radni sastanak povodom požara na „ Novoj pijaci „

Na inicijativu općinskog načelnika mr. sci. Edisa Dervišagića u Općini Gradačac održan je radno-konsultativni sastanak o mogućnostima  u pružanju pomoći za saniranje šteta i očuvanje radnih mjesta na „Novoj pijaci“. Općinski načelnik na sastanak je pozvao predstavnike Vlade FBiH, Vlade TK, predstavnike „Nove pijace“  i resornih službi Općine Gradačac.

Učesnici ovog sastanka su ponovo upoznati sa razmjerama štete. Napomenuto je da je uništeno oko 8000 m² poslovnih objekata sa  500 poslovnih subjekata. Pored ovoga uništena je infrastruktura tj. elektro, vodovodna i putna mreža.  Zvanična šteta se procjenjuje na više milona maraka čija će se konačna vrijednost utvrditi po završetku istrage.

Općinski načelnik je također upoznao prisutne da je na sjednici Općinskog vijeća održanog 14.01.2016., prezentovana i informacija o požaru na Novoj pijaci u Porebricama. Općinsko vijeće je izrazilo spremnost da Općina Gradačac pruži pomoć u saniranju posljedica kako bi se što prije ova pijaca osposobila i privrednici vratili obavljanju svojih djelatnosti. Također je zadužilo općinskog načelnika i općinske službe da pripreme prijedloge mjera koje može pružiti Općina Gradačac u saniranju šteta nastalih ovim požarom kao i da se obrati i višim organima za pomoć.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić istakao je da Vlada TK na čelu sa premijerom Begom Gutićem posjetila ovu pijacu i upoznala se sa trenutnim stanjem i razmjerama požara. Stav Vlade je da u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti pruži adekvatnu pomoć u saniranju štete s obziromi da su na ovoj pijaci privređivali i radili građani gotovo iz svih općina ovog kantona. Napomenuo je da će Ministarstvo nakon dobijanja odgovarajućih zahtjeva i informacija iste razmotriti i predložiti Vladi odgovarajuće mjere.

Predstavnik  „ Nove pijace“ Porebrice,  gosp. Nusret Mešić je detaljno upoznao prisutne o radu ove pijace i štetama uzrokovane požarom. Napomenuo je, da je zahvaljujući  pruženoj pomoći prostor pijace očišćen te da se vrše pripreme za postavljanje objekata. Izrazio je zahvalnost općinskom načelniku na pružanju pomoći kao i da očekuje dodatnu pomoć od Općine Gradačac ali i viših organa vlasti obzirom na razmjere štete i očuvanju radnih mjesta.