A+ R A-

Služba za privredu, budzet i finansije - obavijest

Služba za privredu, budzet i finansije općine Gradačac obavještava fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivredih gazdinstva i Registar klijenata općine Gradačac, na osnovu člana 14. Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, dužna su da u periodu od 1. januara do 31.marta 2016, godine, nadležnoj slušbi (šalter-sala  broj 9) dostave podatke o:

a) Poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;

b) Trenutnom stanju i promjeni  vrste i brojnog stanja stoke;

c) Promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta posjeda ( površina zemljišne parcele i katastarska kultura , vlasništvo, zakup, koncesija i sl.);