A+ R A-

Saopštenje za javnost na zimskom održavanju prohodnosti putnih paravaca na području općine Gradačac

Povodom velikog interesovanja građana o održavanju prohodnosti putnih pravaca na području općine Gradačac usljed sniježnih padavina, općinska Služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove obavještava građane o aktivnostima na raščišćavanju putnih pravaca.

Dana 02.01.2016. godine oko 20 sati snijeg je počeo padati, te je u toku  noći napadao u visini od cca 30 cm, te  neprestano padao do cca 16 sati 03.01.2016. godine.  Ukupno je napadalo cca 40 cm snijega sa ekstreno niskom temperaturom oko –10 stepeni C. Na raščišćavanju putnih paravaca  angažovana je firma doo „Balegem“  kao najpovoljniji ponuđač na javnom natječaju za sezonu 2015-2016, a prema usvojenom Programu za održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu za sezonu 2015-2016.

Doo „Balegem“ je angažovao 7 vozila za razgrtanje snijega. Na raščišćavanju trotoara je pored „mini utovarivača“ angažovano još 10 ljudi. Pored fizičkog čišćenja na trotoare je ručno bačena so.

Kada su u pitanju gradske ulice, prema usvojenom programu, skoro sve su bile u funkciji, osim ulice Ahmeta Beširovića, 25 Novembar,  Mustafe Novalića, kao i par slijepih sokaka na gradskim ulicama.

Svi ostali putni pravci su uglavnom prohodni, nedovoljno očišćeni zbog velike količine padavina. Veliki problem u toku čišćenja su stvarala i privatna vozila, kao i uske dionice na kojima mašine nisu mogle adekvatno odgovoriti zadatku.

Nakon prestanka padavina nastavljeno je na raščišćavanju ugaženog snijega, proširivanju kolovoznih traka, te ručnom čišćenju raskrsnica i trotoara, kao i putnih pravaca koji nisu u programu čišćenja, a koji se u ekstremnim situiacijama kakva je sada interventno raščišćavaju.

Danas je u funkciji ukupno 8 vozila, angažovano je 30 ljudi na ručnom raščišćavanju trotaoara i raskrsnica, te se očekuje da će do kraja današnjeg dana biti prohodni svi putni pravci koji se nalaze u Programu održavanja.

Molimo građane da u skladu sa općinskom Odlukom o komunalnom redu i sanitarnom minimumu očiste svoje pješačke i kolske prilaze prema svojim stambenim i poslovnim objektima ne ugrožavajući javne putne pravce. 

Svi građani koji imaju potrebu prijaviti putne pravce koji nisu raščišćeni da iste mogu prijaviti kod dežurnog radnika na punktu zimske službe firme doo „Balegem“ na broj telefona „

035 330 901“.

Pomoćnik općinskog načelnika za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Kurjaković Damir