A+ R A-

Odluka o određivanju mobilnih timova

Na osnovu člana 2.13 stav 1. tačka 2. Izbonog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04,20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/6,24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14) i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i članova, postpuka žrljebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja članova biračkih odbora i mobilnih timova za glasarnje ("Službeni glasnik BiH", broj: 37/14), Općinska izborna komisija Gradačac, na sjednici održanoj dana 23.09.20t4. godine, d o n o s i:

O D L U K A

o određivanju mobilnih timova

ODLUKU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA:

Odluka o određivanju mobilnih timova