A+ R A-

Održan zajednički sastanak federalne, kantonalne i lokane vlasti u Gradačcu

Danas je u Gradačcu na inicijativu gradonačelnika Edisa Dervišagića održan zajednički sastanak predstavnika fedralne, kantonalne i gradske vlasti. Sastanak je organizovan povodom nemilih događaja koji su se desili u Gradačcu 11.08.2023. godine, u kome su smrtno stradala tri lica i tri lica su ranjena.

Na sastanak su prisustvovali, osim predstavnika Grada Gradačac, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić, direktorica Centra za socijalni rad Gradačac, predstavnici UG Vive žene Tuzla, predstavnici Neformalne grupe građanki i građana Gradačac i predstavnica Udruženja za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja "Djetelina" Gradačac .

Data je podrška federalne i kantonalne vlade pokrenutim inicijativama iz Gradačca u smislu zakonskih izmjena koje su uočene kao nedostaci u ovom procesu i usaglašene su aktivnosti koje se odnose na izradu elaborata i studije opravdanosti uspostave “Sigurne kuće” u Gradačcu. Planirano je izdvajanje većih sredstva za rad Centra za socijalni rad Gradačac koje će omogućiti kadrovsko jačanje ove ustanove, izdvajanje sredstava za rad udruženja koja će omugućiti pravnu, psihološku i svaku drugu stručnu pomoć žrtvama eventualnog nasilja u porodici.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je dodao i da se očekuje izvještaj o provedenoj istrazi na narednoj sjednici gradskog vijeća Grada Gradačac kroz izvještaj o stanju sigurnosti na području grada Gradačac kao i zajednički sastanci premijera FBiH i TK.

Nakon sastanka učesnici sastanka posjetili su Centar za socijalni rad Gradačac kao i “Sigurnu kuću” u Tuzli.