A+ R A-

21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu bilo je devet tačaka.

Prije početka sjednice svečanu izjavu je dao novi gradski vijećnik Fuad Suljkanović umjesto Indire Omeragić koja je preuzela mandat u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Gradski vijećnici su nakon rasprave usvojili Prijedlog odluke o komunalnom redu.  Ovom Odlukom se uređuju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje isključivo na javnim površinama koje se finansiraju iz budžeta Grada a čije se obavljanje odnosi na uređenje i održavanje komunalnog reda, kao i odnose u pogledu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gradačac te pored općih odredbi naročito se odnosi na uređenje naselja, održavanje, uređivanje, čišćenje i čuvanje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, sanitarno-komunalno uređenje naselja, snabdijevanje pitkom vodom itd. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako Zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2023. godinu, Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2023. godinu i Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2023.

Razmatran je i usvojen Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće u 2023. godini.

Usvojeni su izvještaji o rješavanju upravnih stvari u upravnom  postupku u gradskim službama za upravu Grada Gradačac za period od 01.01. do 31.12.2022. godini kao i izvještaj o deminiranju, prikupljanju i uništavanju neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada gradačac u 2022. godini.

Razmatrana je i  informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2021/22. godini.

Posljednja tačka, bila su pitanja, prijedlozi i inicijative čime je iscrpljen dnevni red 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac.