A+ R A-

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi obrtnici sa područja Grada Gradačac da u skladu sa važećim Zakonom o obrtu FBiH koji je stupio na snagu 30. septembra 2021. godine, izvrše obavezu usklađivanja svog poslovanja sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno najkasnije do 30.09.2022. godine.

Pozivaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti da se jave nadležnoj Gradskoj službi kako bi uskladili svoje Rješenje o registraciji sa sjedištem na kojem su registrovani sa važećim Zakonom o obrtu FBiH u predviđenom roku.