A+ R A-

Saopćenje štaba CZ za 23.05.2014. godine

U dosadašnjem periodu Operativnom centru CZ prijavljeno je 280 klizišta. Zbog velikog broja klizišta i danas tri geologa iz Tuzle u dva tima obilaze najkritičnija klizišta.       

             I dalje apelujemo na vlasnike objekata kojima stručna komisija sugeriše privremeno napuštanje ugroženih ili oštećenih objekata, da to obavezno ispoštuju, radi sprečavanja tragičnih posljedica. 

             Prema podacima dobijenim iz Službe HES-a Doma zdravlja svi uredjeni vodovodi su higijenski ispravni za piće.

             Za korisnike manjih seoskih vodovoda i bunara i dalje je na snazi preporuka za prokuhavanjem vode.

             U toku današnjeg dana ekipa HES-a je vršila dezinfekciju i deratizaciju poplavljenih domaćinstava u Ledenicama i Okanovićima i područnoj OŠ „I.G.Kovačić“ u Ledenicama D.          

             Apelujemo na stanovništvo da postupa po uputama JZU Dom zdravlja i JP  Veterinarska stanica koja se emituju na Radio-Gradačcu vezano za postupke u trenutnim okolnostima.           

            Aktivnosti na prijavi procjene štete započinju sutra popunjavanjem odgovarajućeg obrasca za prijavu štete u Šalter sali Općine Gradačac.         

            Humanitarne aktivnosti se provode putem Crvenog križa općine Gradačac.

U toku su aktivnosti na evidentiranju svih osoba na općini Gradačac koja su zbog djelovanja poplava i klizišta privremeno iseljena iz svojih objekata.

            Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.

             I dalje pozivamo sve stanovnike Šamca ili drugih općina pogodjenih poplavama, koji su smješteni na području naše općine, da se obavezno prijave u Općinsku službu za društvene djelatnosti radi formiranja odgovarajućih evidencija a kontakt osoba je Udvinčić Suad, telefon 061/322-800 ili u Crveni križ općine Gradačac, kontakt osoba Amir Kikić, sekretar Crvenog križa općine, telefon 817-406.

             Prijava je obavezna radi ostvarivanja odredjenih prava.