A+ R A-

DRUGI JAVNI POZIV za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2024. godinu

Na osnovu člana 39. Statuta Grada Gradačac , (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 10/22)  i   člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18.), Gradonačelnik  dana 20. 3. 2024. godine,  objavljuje

DRUGI JAVNI POZIV

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Gradačac za 2024. godinu

DOWNLOAD

Tekst javnog poziv i potrebna dokumentacija