A+ R A-

JAVNI POZIV o ostvarivanju prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac za 2024.godinu

Krajni rok za dostavljanje zahtjeva ističe: 30.11.2024.godine.

Na osnovu odredbi člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 10/22) i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava i kriterijima za dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac, („Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 3/22), Gradonačelnik Grada Gradačac raspisuje,

JAVNI POZIV

 o ostvarivanju prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica

sa područja grada Gradačac za 2024.godinu

DOWNLOAD

Tekst javnog poziva

Zahtjev za alternativni smještaj

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava i kriterijima za dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac