A+ R A-

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi po nacrtu budžeta za 2017u godinu

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća  općine Gradačac broj: 01-05-258/16 od 19.09.2016.godine,Općinski načelnik upućuje:

J A V N I   P O Z I V
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2017.GODINU

Prema zaključku Općinskog vijeća općine Gradačac subjekti javne rasprave su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela,parlamentarne grupe, odnosno klubovi vijećnika, javne ustanove, savjeti mjesnih zajednica, građani i udruženja građana sa područja općine Gradačac.

 Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2017.godinu mogu se dostaviti u pismenoj formi  Odsjeku za budžet i finansije,najkasnije do 31.10.2016.godine, na slijedeći način:

         -poštom ili lično na adresu :Općina Gradačac,ulica Husein kapetana Gradaščevića bb, sa naznakom «Za Nacrt Budžeta»

         -e-mail-om :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Detaljne podatke o Nacrtu budžeta općine Gradačac za 2017.godinu, građani mogu dobiti u Odsjeku za budžet i finansije i na Web stranici  općine Gradačac www.gradačac.ba.

Prijedlozi, sugestije i mišljenja dati u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta općine Gradačac za 2017.godinu.

Nacrt budžeta možete downloadovat isa donjeg linka:

NACRT BUDŽETA 2017