A+ R A-

Okrugli sto na temu: „Uloga medija u izgradnji mira“

Pozivamo Vas na okrugli stol

 

Uloga medija u izgradnji mira

Sala Bošnjačke zajednice kulture „Preporod", Gradačac

14. Travanj/April s početkom u 13:00h

 

Okrugli stol će biti održan u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

 

Na okruglom stolu se očekuje učešće predstavnika/ca lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, vjerskih zajednica i poslovnog sektora iz općine Gradačac i opštine Modriča.

 

Svrha okruglih stolova je pružiti mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima  koja mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama. Kako živimo u društvu koje je još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, ali i činjenicom da se mir konstantno ugrožava diljem svijeta, zajednički moramo afirmisati vrijednosti mira kao naše civilizacijske ali i lične odgovornosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života.

 

Moderator okruglog stola će biti Vehid Šehić, Forum građana Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost), Ilija Šagolj, novinar i publicista.

 

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat će angažovati više od 100.000 građana u 30 ciljanih opština koje su od rata podijeljene po etničkim linijama. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.