A+ R A-

Naučni skup o kulturno-historijskom naslijeđu Gradačca

S ciljem istraživanja i prezentovanja cjelokupnog duhovnog i materijalnog naslijeđa u subotu, 28.maja 2016. Sa početkom u 9.30 počinje naučni skup „Kulturno-historijsko nasljeđe Gradačca“.

Organizatori su Općina Gradačac , Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Medžlis islamske zajednice Gradačac i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Za Naučni skup do sada se prijavilo 20 naučnih radnika od kojih se očekuje da će dati doprinos rasvjetljavanju prošlosti Gradačca i ovog područja

Naučni skup biće održan u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma i podjeljen u 4 sesije na kojem će učestvovati 20 predavača. U nastavku možete pogledati i program naučnog skupa.

PROGRAM NAUČNOG SKUPA:

 

„KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE GRADAČCA“

GRADAČAČKI SAJAM, GRADAČAC, SUBOTA, 28.05.2016. (9:30-15:30)

 

9:00-9:30  Okupljanje učesnika i akreditacija

9:30           Otvaranje naučnog skupa: obraćanje organizatora i gostiju

 

PRVA SESIJA, 10:00-11:00

(predsjedavajući prof.dr. Isanović Nusret)

 • prof.dr. Isanović Nusret, Husejnija-djelo duha svoga vremena i mjesta
 • prof.dr. Bušatlić Ismet, Gradačačka ta'rifa
 • mr.sc. Kujraković Nusret, Čaršijska džamija u Gradačcu
 • mr.sc. Sulejmanović Šefko, Devastacija džamija na području općine Gradačac s posebnim osvrtom na period 1992.-1995.
 • Kavazović Osman, Životni put i sudbina hadži Husejn-efendije Kavazovća

 

DRUGA SESIJA, 11.05-12:05

(predsjedavajući prof.dr. Adnan Jahić)

 • prof.dr. Jahić Adnan, O pokušaju formiranja ženske mektebi-ibtidaije u Gradačcu
 • mr.sc. Lavić Osman, Orijentalno-islamska knjiga u Gradačcu u posljednja dva stoljeća osmanske uprave
 • dr. hfz. Duranović Elvir, Prilozi historiji medresa u Gradačcu
 • mr.sc. Zulić Omer, Osnivanje i značaj kulturno-prosvjetnih i drugih društava u Gradačcu u austrougarskom periodu
 • prof. dr. Amira Turbić Hadžagić, dr.sc. Elvir Musić, Prezimena Gradačca

 

TREĆA SESIJA 12:35-13:35

(predsjedavajući Benjamin Bajraktarević)

 

 • mr.sc. Djedović Rusmir, Čaršija u Gradačcu krajem 19. stoljeća-urbanogeografske odlike i njeno naslijeđe
 • dr.sc. Hamzić Omer, Administrativno-teritorijalno ustrojstvo i politički život sreza Gradačac u periodu između dva svjetska rata
 • MA. Rabić Nedim, Najjužnija granica Ugarske: Vitezovi Hospitalci u Sjevernoj Bosni potkraj srednjeg vijeka
 • mr.sc. Nurkić Kemal, Naselje Bukva pred kraj osmanske uprave u BiH Kujović Mina Rad Gradskog poglavarstva Gradačac kroz zapisnike sjednica Općinskog vijeća ( 1918-1923)

 

ČETVRTA SESIJA, 14:15 - 15:15

(predsjedavajuća dr.sc. Dževada Šuško)

 

 • prof. dr. Šabotić Izet, Agrarne prilike na području sreza Gradačac (1945.-1953.)
 • prof.dr. Užičanin Salkan, Privredne prilike u Gradačačkom srezu (1918-1941)
 • prof. emeritus Kožar Azem,  Arhivska građa u privatnom vlasništvu na području općine Gradačac
 • Kovačević Munisa prof., mr.sc. Hadžimusić Semir, Problematika zaštite i korištenja naslijeđa općine Gradačac

ZATVARANJE NAUČNOG SKUPA, 15:20

Zaključci

Završna riječ