A+ R A-

Poziv na sastanak komisije za uskladjivanje redova vožnje

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRADAČAC

Komisija za usklađivanje i registraciju redova vožnje

za linijski prijevoz putnika na području općine Gradačac

Broj: 02-05-3189-7/16

Datum, 23.3.2016.godine

 

SASTANAK KOMISIJE
za
usklađivanje i registraciju redova vožnje za linijski prijevoz putnika
na području općine Gradačac, za period od 2016. do 2019.godine

 

            Na osnovu člana 12. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH br: 79/13, 91/14 i 98/14), (dalje Pravilnik), Pozivam Vas na Sastanak Komisija za usklađivanje redova vožnje, koji će se održati u četvrtak 07.4.2016.godine u 10,00 h, u sali za sastanke općine Gradačac.

            Protokol sastanka za usklađivanje redova vožnje:

            10,00-10,15 Verifikcija ovlaštenja učesnika sastanka (po jedan predstavnik Prijevoznika).

            10,15-12,00 Prvo čitanje Prijedloga redova vožnje.

            !2,00-16,00 Vrijeme predviđeno za usaglašavanje zainteresovanih prijevoznika.

            16,00-17,00 Drugo čitanje Prijedloga redova vožnje.

            17,00-19,00 Sastanak Komisije za usklađivanje redova vožnje.

 NAPOMENA: Postupak usklađivanja će se vršiti u skladu sa članovima od 20. do 32. Pravilnika.                                                                                            

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Mahmutović Midhat