A+ R A-

Obavještenje za organizacije civilnog društva

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se organizacije civilnog društva/nevladine organizacije (OCD/NVO) da će se sredstva sa  ekonomske pozicije:  614324 namijenjana  za finansiranje/ sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizaija odobravati  iz Budžeta Grada Gradačac na osnovu pismenog zahtjeva.

OCD/NVO  su obavezne da u obrazloženju  zahtjeva navedu sljedeće činjenice:

-          vrijeme i mjesto održavanja;

-          broj  aktivnih učesnika;

-          broj  očekivanih posjetilaca;

-          mjere koje će preduzeti,  koje moraju biti u skladu sa naredbama  Kriznog štaba, a vezane su za  zaštitu i sprječavanja  širenja  virusa Covid-19.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva   Gradonačelnik i nadležne službe će izvršiti procjenu  rizika održavanja – implementacije predviđenih aktivnosti  i shodno tome donijeti odgovarajuću odluku.

 

U Gradačcu,     29.7.2020. godine                                                              

Gradonačelnik

Edis Dervišagić