A+ R A-

Održavanje izbora u mjesnim zajednicama

Gradsko vijeće Grada Gradačac na svojoj 29. sjednici održanoj 09.11.2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora  za članove Vijeća mjesnih zajednica na području  grada Gradačac.

Termin održavanja izbora u svim mjesnim zajednicama je 28.01.2024. godine od 07:00 do 19:00 sati.

U toku mjeseca decembra planirano je održavanje kandidacionih zborova, i to  10.12.2023. godine,  a ukoliko se na zbor ne odazove dovoljan broj građana,  održaće se i drugi kandidacioni zbor dana 17.12.2023. godine.

Pozivamo građane da  aktivno uzmu učešće u izbornim aktivnostima u svojim mjesnim zajednicama,  kako bi izbori  za  organe mjesnih zajednica  na području grada bili uspješno okončani.

 

                                                                                       

 

Gradska služba za opću upravu,

društvene djelatnosti,

boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu