A+ R A-

Općinska izborna komisija objavljuje rješenje o imenovanju članova biračkih odbora i zamjenika

Na osnovu člana 2.13 stav 1. tačka 4. Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14) i Upustva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i članova, postpuka žrijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja članova biračkih odbora i mobilnih timova za glasanje ("Službene novine BiH", broj:37/14), Općinska izborna komisija Gradačac donosi:

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za Opće izbore 2014.godine.

RJEŠENJE MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA:

Rješenje o imenovanju