A+ R A-

KONAČNA RANG LISTA kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/23.godinu

Na  osnovu   člana   15  Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj:11/21,),  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata  za školsku/ akademsku 2022/23 ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj:7/22)  i Odluke Komisije za Statu i opća kata po uloženim prigovorima, Gradonačelnik Grada Gradačac objavljuje:

KONAČNU RANG LISTU
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/23.godinu

KATEGORIJA I  -  UČENICI GENERACIJE
KATEGORIJA II - studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III - studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA  IV - studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja

DOWNLOAD

Rang liste po kategorijama