Održan Organizacioni odbora 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – „Dani šljive „

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije na području grada Gradačac egzistira još od davne 1969. godine. Gradsko vijeće Grada Gradačac je na 3. sjednici održanoj 01.04.2021. godine donijelo Odluku o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „ Dani šljive“.

S tim u vezi danas je održan prvi sastanak Organizacionog odbora za pripremu održavanja 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“. Na sastanku su prisustvovali predstavnici gradske službe, privrednici, suorganizator sajma, predstavnici MUP-a i predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova sa područja grada Gradačac.

U skladu sa Odlukom o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ Organizacioni odbor manifestacije ima zadatak da razmotri i utvrdi sve sajamske aktivnosti u cilju njene uspješne realizacije.

Članovi Organizacionog odbora su se usaglasili da će u narednom periodu Organizacioni odbor utvrditi Program sajamskih aktivnosti kao i pratećih kulturno zabavnih aktivnosti koje su prepoznatljive i promovišu ovu manifestaciju u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona.