A+ R A-

Nacrt odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac broj: 01-04-184/21 od 27.05.2021. godine, Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućuje na javni uvid :

 

Nacrt Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, kao i cjelokupnog objekta „Gradine“, kruga „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom ispred „Gradine“

 Obaviještavaju se građani, pravna lica i drugi zainteresovani subjekti da se Nacrt Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, kao i cjelokupnog objekta „Gradine“, kruga „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom ispred „Gradine“, usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac, dana 27.05.2021. godine, stavlja na javni uvid u periodu od 10.06.2021.- 10.07.2021. godine.

Kompletan tekst Nacrta Odluke će biti objavljen na web stranici Grada Gradačac, te na aplikaciji e-Citizen Gradačac.

U naznačenom periodu sva zainteresovana lica svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac ili putem e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

U prijedlozima i sugestijama je potrebno navesti osnovne podatke lica koje daje komentar, primjedbu, prijedlog ili sugestiju (ime i prezime ili naziv organizacije, udruženja ili pravnog lica), opća zapažanja o kompletnoj Odluci, primjećene nedostatke i propuste, te konkretno navesti članove i stavove za koje se daje komentar, primjedba ili sugestija i iz kojih razloga, te navesti kako bi trebao da glasi novi tekst tog člana ili stava.

Javna rasprava po Nacrtu Odluke će se održati dana, 13.07.2021. godine (Utorak) sa početkom u 12.00 sati, u prostorijama Sale za sjednice sportske dvorane u Gradačcu.

Subjekti javne rasprave su : Gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe Grada Gradačac, kao i udruženja građana, privredni subjekti i građani Gradačca

Prilog:

  1. Nacrt Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvuGrada Gradačac, kao i cjelokupnog objekta „Gradine“, kruga „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom ispred „Gradine“
  2. Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-04-184/21 od 27.05.2021. godine