Početak radova na tri nova putna pravca u Gradačcu

U proteklih nekoliko dana započeti su radovi na nova tri putna pravca na području grada Gradačac. Radovi na rekonstrukciji i  izgradnji novih putnih pravaca odnose se na mjesne zajednice Biberovo polje, Vučkovci i Mionica Centar.

U mjesnoj zajednici Biberovo polje radi se na nastavku glavnog puta u dužini od 643m. Trenutno se izvode pripremni radovi na čišćenju kanala i vodnih propusta.

Radovi na pripremi podloge za asfaltiranje kao i odvodnje oborinskih voda rade se i na dionici puta za Hećime u mjesnoj zajednici Mionica Centar. Dužina ove dionice iznosi 685m.

U mjesnoj zajednici Vučkovci u toku je izgradnja Ul. Huremska koja povezuje dva dijela ove mjesne zajednice a dužina dionice je 379 m.