A+ R A-

Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku 2020/21 po kategorijama

Rok za podnošenje prigovora: 26.02.2021. godine

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac
("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 5/2013,),  Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku   2020 / 21. godinu,  broj:
01-05-213/20. od 24.9.2020. godine, i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, broj: 02-14-2996.  od  14.10.2013. godine, Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja  na sastanku održanom 11.2.  2021. godine, objavljuje
 

Privremenu rang listu

kandidata za dodjelu stipendija za školsku 2020/21 po kategorijama

DOWNLOAD

Liste kandida za dodjelu stipendija po kategorijama