A+ R A-

Sporazum o grantu Evropske unije namijenjen rekonstrukciji azbest cementnih cijevi u užem dijelu grada

Jučer je potpisan Sporazum o grantu Evropske unije namijenjen projektu „ Vodosnabdijevanja Gradačca „ koji će se odnositi na rekonstrukciju postojećih azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u užem dijelu grada u Gradačcu. 

Potpisali su ga zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH  i ministar finansija trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Ureda Evropske banke za obnovu i zarvoj/EBRD/ u BiH Manuela Naessl.

Ministar Bevanda istakao je da je izuzetno značajno za stanovnike Gradačca da se unaprijede uvjeti života i ispune standardi iz oblasti zaštite okoliša, a već ranije su započeti radovi kompletne rekonstrukcije vodovodne mreže u Gradačcu. Zahvaljujući grantu Švedske razvojne agencije (SIDA) i fondovima EU, ovaj projekat će biti uspješno okončan na zadavoljstvo stanovnika ove općine. Ministar Bevadna dodao je još da će sredstva biti alocirana na Federaciju BiH, odnosno JP Komunalac iz Gradačca. Naglasio je da saradnja sa EBRD-om daje rezultate u mnogim oblastima života na području cijele BiH i da očekuje da će biti pokrenuti i novi projekti, te se posebeno zahvalio Delegaciji EU u BiH i ambasadoru Johannu Sattleru na angažmanu u vezi sa ovim projektima.

Ranije je potpisan Sporazum o zajmu u iznosu od šest miliona eura i ova sredstva se koriste za izgradnju vodovodne mreže u Gradačcu, nakon jučerašnjeg potisivanja ugovora o grantu bit će osigurano 1.992.500, 00 eura iz fondova EU za nastavak i finaliziranje radova tj. rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže i objekata u Gradačcu (rekonstrukcija postojećih azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže) u dužini od 40 km.

Sporazum je i ovog puta potpisan bez uobičajenih ceremonija zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju širenja virusa Covid-19 i propisanih epidemioloških mjera, naglašeno je iz Vijeća ministara BiH.