A+ R A-

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u MZ Svirac

Grad Gradačac nastavlja sa realizacijom projekata koji doprinose proširenju kanalizacione mreže na području našeg grada. Nakon što su  ispunjeni uslovi za priključenje novih 1.250 korisnika, izgradnjom kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada ( cca. 40 km nove kanalizacione mreže), započeti su radovi u  naselju Mejremići (MZ Svirac).

Trenutno se vrši mašinski iskop zemlje i postavljanje cijevi za odvodnju fekalne kanalizacije u gore navedenoj mjesnoj zajednici. Ovim projektom izgradit će se novih 1.900 m kanalizacione mreže koja će zaštiti od štetnog djelovanja komunalnih otpadnih voda sliva jezera Hazna a vrijednost radova iznosi 157.755,55 KM.