Ponovni kandidacioni zborovi građana u 4 MZ

Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Gradačac obavještava da će se u nedjelju, 24. aprila, održati kandidacioni zborovi za članove Vijeća mjesnih zajednica Bukva, Centar, Varoš i Srnice Donje. Na kandidacionim zborovima utvrdit će se liste za Vijeća ovih mjesnih zajednica a izbori su zakazani  u nedjelju 15. maja 2016. godine od 9 do 17 sati.

 

Mjesta održavanja zborova su:

Mjesna zajednica Bukva u prostorijama O.Š. “Dr. Safvet-beg Bašagić” u 17,00 sati.

Mjesna zajednica Centar u prostorijama kino-sale u 17,00 sati.

Mjesna zajednica Varoš u prostorijama Moto kluba “Zmaj” Gradačac u 17,00 sati.

Mjesna zajednica Srnice Donje u prostorijama O.Š: “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje u 15,00 sati.