Potpisivanje ugovora o dodjeli stipednija učenicima

Obavještavaju  se  UČENICI  koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja TK za školsku 2018/19. godinu da  će  potpisivanje Ugovora  o dodjeli stipendija  početi  6. juna  (četvrtak)  2019. godine  i trajati do 21. 6. 2019. godine.

Potpisivanje Ugovora će se obavljati u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu – Gradačac, kancelarija br. 19 , svakim radnim danom od 7,30 do 16:00 sati.

Potpisivanje Ugovora će se obavljati u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu – Gradačac, kancelarija br. 19 , svakim radnim danom od 7,30 do 16:00 sati.

 

Za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati  trebaju dostaviti:

-      Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi dokument  radi provjere i upisa jmbg korisnika stipendije,

 -     za  kandidate koji nisu dostavili tekući račun  uslov za pristupanje potpisivanju Ugovora je dostavljanje  fotokopije tekućeg računa,  na ime korisnika stipendije,

 -     na uvid predočiti ličnu kartu,

- za  malodobne korisnike stipendije Ugovor  potpisuje roditelj, uz predočenu ličnu kartu na uvid.

Kandidati koji do 21.6.2019. godine, ne potišu Ugovor  smatra se da su odustali od stipendije.