A+ R A-

Poziv organizacijama civilnog društva za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društva koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Gradačac

Poziv organizacijama civilnog društva za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društvu koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Gradačac

 

 Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ u saradnji sa Općinom Gradačac objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za predaju prijedloga projekata koji objavljaju ReLOaD projekat i Općina Gradačac.

ReLOaD projekat i Općina Gradaačc predlažu sljedeće prioritetne oblasti za javni poziv, koje su u skladu sa strateškim dokumentima Općine Gradačac.

1.       Kultura:

1.1. Promocija umjetničkog stvaralaštva i  očuvanje  kulture i tradicije  naroda i  narodnosti BiH

2.       Mladi:

2.1. Mladi u borbi protiv poroka savremenog doba

2.2. Aktivizam i mobilnost  mladih u  lokalnoj zajednici

3.       Socijalna inkluzija:

3.1. Poboljšanje položaja marginalizovanih grupa i osoba sa invaliditetom  i  uključivanje  u  društvena događanja  u  lokalnoj zajednici

3.2. Poboljšanje položaja osoba treće životne dobi  kroz  jačanje  volonterizama

4.       Ekologija:

4.1. Unapređenje, zaštita i promocija životne okoline i prirodnih ljepota općine

 

Javna rasprava će se održati 23.aprila 2019. godine u sali za sjednice Općine Gradačac, sa početkom u 12.30 sati.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija a provodi UNDP.