A+ R A-

Saopštenje za javnost - edukacija za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da će Federalni zavod za agropedologiju - Sarajevo u saradnji sa Općinskom službom za privredu, budžet i finansijeodržati predavanje na temu:

Priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla

Predavač mr.sc. Habiba Lugonjić

Predavanje će se održati 12.02.2019 godine - utorak u prostorijama Gradačačkog sajma - mala sala sa početkom u 12 sati