A+ R A-

Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije 2017

Udruženje KULT Gradačac je omladinska organizacija koja se bavi pitanjima mladih na području općine Gradačac u saradnji sa općinskim vlastima. Jedna od aktivnosti koja se realizuje s Općinom Gradačac jeste i Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije 2017.

 „Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije“  je zamišljen kao događaj gdje će se na jednom mjestu naći predstavnici  srednjih škola sa područja općine Gradačac ali i iz okruženja ( Tuzlanski kanton i Brčko distikt ), sa osnovnim podacima o  planu upisa za 2017/2018. godinu  i učenici devetih razreda osnovnih škola koji će, u neposrednom kontaktu, moći dobiti  informacije koje  će im pomoći pri donošenju odluke o  daljem školovanju.

Ovogodišnja manifestacija Sajama održat će se u   petak  07.04.2017. u holu Mješovite Srednje škole „Hasan Kikić“ Gradačac u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.