A+ R A-

Jvni oglaz za prijem u radni odnos - DZ Gradačac

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JZU Dom zdravlja  Gradačac br.: 2604/19 od 05.06.2019. godine,  Saglasnosti  Upravnog  odbora  Ustanove  br.:  5007/19  od  04.10.2019.  godine,  te  člana  46.  Statuta  JZU  Dom  zdravlja Gradačac, zamjenik direktora Ustanove raspisuje
 
J A V N I   O  G  L  A  S
za prijem radnika u radni odnos


NA NEODREĐENO VRIJEME
 
1.  Fizioterapeutski tehničar – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme;
2.  Laboratorijski tehničar za rad u Službi mikrobiologije – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme;
 
NA ODREĐENO VRIJEME
 
3.  Spremačica – 1 izvršilac, do 10 mjeseci;

LINK NA DETALJE OGLASA USTANOVE