pretraga bosanski   english
Početak
Novosti
Servis građana
Vodič kroz grad
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
Općinske službe
Gradovi partneri
Počasni građani
Mjesne zajednice
Mladi
Javni oglasi
Sloboda pristupa informacijama
Strategije Općine Gradačac
Pritužbe građana
Linkovi
Napomena
Izbori2012
anja,prijedlozi,inicijative članova OVPitanja,prijedlozi,inicijative
StrategijaStrategija razvoja općine Gradačac 2014-2023
Budžet općine Gradačac za 2014-u godinuBudžet 2014
RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA - MINISTARSVO ZA BORAČKA PITANJA TK RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA - MINISTARSVO ZA BORAČKA PITANJA TK
Grb grada
Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, rang liste za dodjelu stipendija koje prenosimo u cjelosti:

RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOSLKOJ 2013/2014


Kategorije DEMOBILISANI BORCI, UČENICI,
Kategorije PORODICE ŠEHIDA-POGINULIH BORACA
Kategorije RATNI VOJNI INVALIDI  RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA - MINISTARSVO ZA BORAČKA PITANJA TK
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-51/14 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-51/14
Grb grada
Rok za prijem ponuda: 13.05.2014. godine; 13:00 h

Izvođenje radova na popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom i makadamskom podlogom na području općine Gradačac za 2014. godinu

 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-51/14
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-50/14 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-50/14
Grb grada
Rok za prijem ponuda: 13.05.2014. godine; 12:30 h

Izvođenje radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture u Industrijskoj zoni II – Prodor 1,
općina Gradačac

 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-50/14
Konačne rang liste za stipendije i obavještenje o potpisivanju ugovora Konačne rang liste za stipendije i obavještenje o potpisivanju ugovora
Gradačac, 28.03.2014. godine
Na osnovu člana 14. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijma za ostvarivanje prava na stipendiju Općine Gradačac, Komisija Općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu utvrduje:

KONAČNE RANG LISTE
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2013/2014.godinu

 Konačne rang liste za stipendije i obavještenje o potpisivanju ugovora
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-48/14 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-48/14
Grb grada
Rok za prijem ponuda: 22.04.2014. godine; 12:00 h

Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta u MZ Međiđa Gornja, općina Gradačac - faza IV


 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-48/14
PRELIMINARNE RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA PRELIMINARNE RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA
Grb grada
Gradačac, 12.03.2014. godine
Nezadovoljni kandidati mogu uložiti prigovor Komisiji za statut i opća akta u roku od 8 dana od dana isticanja Preliminarne-rang liste. Prigovor se podnosi putem Općinske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Gradačac. Na osnovu člana 13. Odluke o općim uslovima , postupku i kriterijma za ostvarivanje prava na stipendiju Općine Gradačac Komisija Općinskog vijeća utvrđuje

PRELIMINARNE RANG LISTE
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2013/2014.godinu


- Kategorija 1. (Učenici generacije)
- Kategorija 2. (Studenti dodiplomskog studija sa ostvarenom prosječnom ocjenom u predhodnoj akademskoj godini 9,00 i više)
- Kategorija 3. (Studenti I godine studija / brucoši)
- Kategorija 4. (Studenti II i III godine po bolonjskom sistemu ili II do VI godine dodiplomskog studija)
kategorija 5. (Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite)
Kategorija 6. (Učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći) PRELIMINARNE RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA
JAVNA RASPRAVA O Nacrtu Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi JAVNA RASPRAVA  O Nacrtu Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi
Grb grada
Gradačac, 03.02.2014. godine
U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Gradačac Br.01-05-20/2014. od 28.01.2014. godine, obavještavamo građane općine Gradačac, da će se dana 14.02.2014. godine (petak) u Sali za sjednice u zgradi Općine Gradačac sa početkom u 14.00 sati obaviti:

JAVNA RASPRAVA
O Nacrtu Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi

 JAVNA RASPRAVA  O Nacrtu Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi
J A V N I P O Z I V za sufinansiranje sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu  J A V N I  P O Z I V za sufinansiranje sporta i sportskih manifestacija  iz Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu
Grb grada
Gradačac, 31.01.2014. godine
Rok za predaju: 17.02.2014. godine
Na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 4/08.), Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu, (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 10/13.) i Odluke o izvršenju Budžeta, br. 01-05-307/13. od 26.12.2013. godine, Općinski načelnik, dana 31.1.2014. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu

 J A V N I  P O Z I V za sufinansiranje sporta i sportskih manifestacija  iz Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu
J A V N I P O Z I V za sufinansiranje projekata iz Budžeta općine Gradačac za 2014. Godinu J A V N I  P O Z I V za sufinansiranje projekata iz Budžeta općine Gradačac za 2014. Godinu
Grb grada
Gradačac, 31.01.2014. godine
Rok za predaju: 17.02.2014. godine
Na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 4/08.), Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu, (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 10/13.) i Odluke o izvršenju Budžeta, br. 01-05-307/13. od 26.12.2013. godine, Općinski načelnik, dana 31. januara 2014. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje projekata iz Budžeta općine Gradačac za 2014. Godinu

 J A V N I  P O Z I V za sufinansiranje projekata iz Budžeta općine Gradačac za 2014. Godinu
J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac  J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac
Rok za podnišenje prijava: 06.02.2014. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), u skladu sa Kriterijima i standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na javni oglas za izbor nadzornih odbora javnih preduzeća “Komunalac” Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 11/13), Općinsko vijeće Gradačac objavljuje

J A V N I O G L A S
za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac

 J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika  JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
Grb grada
Rok za podnošenje prijava: 23.01.2014. godine
Na osnovu člana 245. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH” broj 46/10.) i na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj 4/08. 5/12.), Općinski načelnik općine Gradačac, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje mrtvozornika

 JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-45/14 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-45/14
Grb grada
Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:11.02.2014. godine do 12:00 h

Izvođenje radova na uređenju parka "Stara banja"


 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-45/14
JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC
Grb grada
Rok za predaju prijava: 14.01.2014. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH(„Službene novine FBiH“, broj 12/03 i 34/03 i 65/13), člana 40. Zakona o pravobranilaštvu(„Službene novine TK-a“, broj 4/04 i 5/08), člana 24. tačka 2. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, broj 4/08 i 5/12), člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Gradačac (“Službeni glasnik općine Gradačac”, broj 8/04 i 2/09) i Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje pravobranioca Općine Gradačac, br.01-05-284/13 od 28.11.2013..godine, Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC
 JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC
J A V N I K O N K U R S za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje kolektivnog objekta sa sadržajima centra J A V N I   K O N K U R S za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje kolektivnog objekta sa sadržajima centra
Grb grada
Javno otvaranje prijava na konkurs obaviti će se dana 06.01.2014. godine u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sa početkom u 13.00 sati, u prisustvu zainteresovanih učesnika konkursa.
Na osnovu člana 45.Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl.novine F BiH" br.25/03, 16/04 i 67/05), Odluke Općinskog vijeća općine Gradačac broj: 01-05-203/09 od 10.06.2009.godine, člana 8. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Gradačac", br.5/09) i člana 38.Statuta općine Gradačac («Sl. glasnik općine Gradačac» , broj 4/08), Općinski načelnik općine Gradačac, r a s p i s u j e
J A V N I K O N K U R S
za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje kolektivnog objekta sa sadržajima centra
 J A V N I   K O N K U R S za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje kolektivnog objekta sa sadržajima centra
Obavijest - Strategija općine Gradačac - radni sastanak Obavijest - Strategija općine Gradačac - radni sastanak
Grb grada
Obavještavamo članove Partnerske grupe za izradu Strategije razvoja općine Gradačac za period od 2014.-2024.god i ostale zainteresovane građane, da će se IV radni sastanak održati 20.12.2013.god. (petak), sa početkom u 14,00h.
Sastanak će biti održan u prostorijama sale za sjednice objekta Gradačački sajam do.o. Obavijest - Strategija općine Gradačac - radni sastanak
Konačne rang liste - Ministarstvo za boračka pitanja Konačne rang liste - Ministarstvo za boračka pitanja
Grb grada
06.12.2013. godine
U skladu s članom 32 e. stav (2) Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona, (“Službene novine TK",br. 10/11,14/11 i 3/13) a na osnovu konačne odluke Komisije za rješavanje stambenih potreba u drugom stepenu, broj:D-15/1-14-123304-13 Tuzla od 28.11.2013.godine, po okončanom žalbenom postupku, Komisija za rješavanje stambenih potreba u prvom stepenu Općine Gradačac, na 10. sjednici održanoj 03.12.2013. godine, utvrđuje

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA
(kompletne i nekompletne)
IZ KATEGORIJA
PŠ - PB RVI DB

 Konačne rang liste - Ministarstvo za boračka pitanja
TERMIN JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU TERMIN JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU
Na osnovu Člana 38. Statuta općine Gradačac, a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Gradačac, br. 01-05-273/13, od 28.11.2013.godine, Općinski načelnik upućuje:

J A V N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU

 TERMIN JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU
Odluka o poništenju javnog konkursa Odluka o poništenju javnog konkursa
Grb grada
Na osnovu člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine FBiH" broj: 34/03, 65/13) Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA

 Odluka o poništenju javnog konkursa
J A V N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU J A V N I  P O Z I V ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU
Grb grada
Gradačac, 29.11.2013. godine
Rok za dostavu: 13.12.2013. godine
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Gradačac broj:01-05-231/13 od 29.11.2013.godine,Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU

 J A V N I  P O Z I V ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU
K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima/studentima za vlastite potrebe/učenicima koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice TK
 <center>K O N K U R S<br> za dodjelu stipendija redovnim studentima/studentima za vlastite potrebe/učenicima koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice TK</center>
Grb grada
Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, broj: 02-1-14-18177/13 od 07.11.2013. godine i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-14-18177/13 od 20.11.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

K O N K U R S E


(1) za dodjelu stipendija redovnim studentima/studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2013/2014 godini
(2) za dodjelu stipendija učenicima braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2013/2014 godinu <center>K O N K U R S<br> za dodjelu stipendija redovnim studentima/studentima za vlastite potrebe/učenicima koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice TK</center>
Preliminarne rang liste - Ministarstvo za boračka pitanja Preliminarne rang liste - Ministarstvo za boračka pitanja
Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, nakon provedenog postupka prihvatila je i bodovala a banka ocijenila kreditnu sposobnost te objavljuje:

RANG LISTE KANDIDATA
(kompletne i nekompletne)
IZ KATEGORIJA
PŠ - PB
RVI
DB

 Preliminarne rang liste - Ministarstvo za boračka pitanja
Saopćenja za javnost službe za privredu, razvoj i finansije Saopćenja za javnost službe za privredu, razvoj i finansije
Grb grada
Gradačac, 21.10.2013. godine
Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i rualnom razvoju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/10), i člana 6. stav1. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56 /13) Služba za privredu, razvoj i finansije općine Gradačac oglašava

O B A V I J E S T

 Saopćenja za javnost službe za privredu, razvoj i finansije
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2013/14. godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2013/14. godinu
Gradačac, 16.10.2013. godine
Rok za predaju dokumenata:15.11.2013. godine
Na osnovu člana 10. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 5/2013.) i člana 2 i 3. Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku 2013/14. godinu ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 6/2013), Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2013/14. godinu

 K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2013/14. godinu
J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora
Grb grada
Gradačac, 14.10.2013. godine
Rok za predaju: 15 dana od dana objave u "Službenim novinama F BiH"
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), u skladu sa Kriterijima za izbor i ocjenjivanje kandidata prijavljenih po javnom oglasu za izbor nadzornih odbora javnih preduzeća “Komunalac” Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac, Općinski načelnik Gradačac objavljuje

J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac

 J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora
Obavijest službe za privredu, razvoj i finansije Obavijest službe za privredu, razvoj i finansije
Grb grada
Vlada Fedracije Bosne Hercegovine na 80. sjednici usvojila je da Federalna direkcija robnih rezervi izvrši sufinasiranje jesenje sjetve pšenice roda 2014. godine. Obavijest službe za privredu, razvoj i finansije
Raspored dežurstava članova popisne komisije općine Gradačac Raspored dežurstava članova popisne komisije općine Gradačac
Grb grada
Gradačac, 30.09.2013. godine

RASPORED DEŽURSTAVA U KANCELARIJI PKLS U TOKU POPISA

 Raspored dežurstava članova popisne komisije općine Gradačac
OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA POPISIVAČE  OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA POPISIVAČE
Grb grada
Gradačac, 20.09.2013. godine
Obavještavaju se kandidati koji su pristupili testiranju dana 20.09.2013.godine da su rezultati testiranja u prilogu. Datoteka POPISIVACI KONACNO sadrzi kandidate koji su predvidjeni za rad na terenu dok POPISIVACI REZERVA prikazuje kandidate koji za sada ostaju u rezervi.  OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA POPISIVAČE
OBAVIJEST ZA POPISIVAČE OBAVIJEST ZA POPISIVAČE
Grb grada
12.09.2013. godine
Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili za rad u svojstvu popisivaca da je nakon prikupljanja dokumentacije, 33 popisivaca zamijenjena na konacnoj listi.
Obavijest o zamjeni popisivaca na konacnoj listi je u Prilogu 1.
Obuka za popisivace pocinje dana 16.09.2013.godine u 9.00 sati i traje 5 dana.
Raspored mjesta obuke kandidata za popisivace je u Prilogu 2. Raspored predavaca – Opcinskih instruktora je u Prilogu 3. Popisivaci predvidjeni za obuku trebaju se javiti u kancelariju PKLS radi preuzimanja materijala za obuku ODMAH a najkasnije do 13.09.2013.godine do 12.oo sati. Predavaci – Opcinski instruktori za obuku popisivaca trebaju se javiti u kancelariju PKLS radi preuzimanja materijala za obuku ODMAH a najkasnije do 13.09.2013.godine do 12.oo sati.
 OBAVIJEST ZA POPISIVAČE
Grb grada
Obavijest u svezi odabira općinskih instruktora
12.09.2013. godine
Sa liste općinskih instruktora briše se Imamović Semir iz razloga što nije pristupio testiranju.
Popisna komisija općine Gradačac

.

Rezultati testa za općinske instruktore Rezultati testa za općinske instruktore
Grb grada
Gradačac, 10.09.2013. godine
Popisna komisija općine Gradačac obaviještava kandidate za općinske instruktore o rezultatima testa kao i odabira i rasporeda njihovog statusa. Rezultati testa za općinske instruktore
Rang liste za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica Rang liste za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica
Grb grada
Komisija za rješavanje stambenih potreba u prvom stepenu općine Gradačac, na 8 sjednici održanoj 05.09.2013.godine, u skladu s dostavljenim Izvještajem u postupku izvršenog nadzora u predmetima za stambeno zbrinavanje boraca i članova njihovih porodica općine Gradačac, broj:D-15/1-41-014196/13 od 19.08.2013.godine, Drugostepena komisija shodno odredbi člana 32 b.stav (2), pod b) preinačila je zasebnu preliminarnu rang listu Prvostepene komisije od 01.07.2013.godine. Na osnovu člana 32 d. stav (1) Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice (,,Službene novine Tuzlanskog kantona“,broj10/11 i 14/11), općinska Komisija u prvom stepenu u skladu s drugostepenom preinačenoj preliminarnoj rang listi, objavila utvrđenu sljedeće

RANG LISTE


-za kategoriju demobilisani borci
-za kategoriju prodice šehida, palih boraca
-za kategoriju ratnih vojnih invalida Rang liste za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica
Obavijest za obuku - popisna komisija općine Gradačac Obavijest za obuku - popisna komisija općine Gradačac
Grb grada
Gradačac, 04.09.2013. godine
Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili za rad na popisu za Općinske instruktore da odmah a najkasnije do petka 06.09.2013.godine mogu preuzeti materijale za obuku u kancelariji Popisne komisije općine Gradačac (soba br.14 u zgradi Katastra). Obavijest za obuku - popisna komisija općine Gradačac
Konačna rang lista popisne komisije općine Gradačac za instruktore i popisivače Konačna rang lista popisne komisije općine Gradačac za instruktore i popisivače
Grb grada
Gradačac, 28.08.2013. godine

KONAČNA RANG LISTA
kandidata koji su se prijavili za rad na popisu za Općinske instruktore i popisivače

 Konačna rang lista popisne komisije općine Gradačac za instruktore i popisivače
Grb grada
Obavijest - popisna komisija općine Gradačac
Gradačac, 26.08.2013. godine
Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili za rad na popisu za Općinske instruktore i popisivače da konačne liste nisu objavljene do 25.08.2013.godine kako je predviđeno procedurama, i to na prijedlog statističkih institucija Federacije. Popisna komisija općine Gradačac je pripremila konačne liste koje će biti objavljene odmah po odobrenju statističkih institucija, najvjerovatnije 28.08.2013.godine.

Predsjednik Popisne komisije općine Gradačac

Durmišević Ferid

Preliminarne liste za popisivače i instruktore Preliminarne liste za popisivače i instruktore
Grb grada
Gradačac, 12.08.2013. godine
Rok za predaju prigovora:5 dana U skladu sa prcedurama i potrebama općine Gradačac popisna komisija općine Gradačac objavljuje:

PRELIMINARNE LISTE ZA INSTRUKTORE I POPISIVAČE

 Preliminarne liste za popisivače i instruktore
Lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža Ministarstva za boračka pitanja TK Lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža Ministarstva za boračka pitanja TK
Grb grada
24.07.2013. godine
Rok za predaju prigovora: 01.08.2013. godine
Ministarstvo za boračka pitanja putem općinskih službi za BIZ objavljuje:

Prijedlog liste kandidata za obavljanje pripravničkog staža i
listu kandidata za obavljanje pripravničkog staža čiji se zahtjeve odbijaju kao neosnovani i nekompletni

 Lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža Ministarstva za boračka pitanja TK
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE GRADAČAC
 JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA<br> ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE GRADAČAC
Grb grada
Gradačac, 11.07.2013. godine
Rok za prijavu: 31.07.2013. godine
Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisna komisija općine GRADAČAC objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE GRADAČAC

 JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA<br> ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE GRADAČAC
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-40/13 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-40/13
Grb grada
Rok za prijem ponuda: 06.08.2013. do 12:00 sati

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I FAZE KULTURNOG CENTRA U GRADAČCU

 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-40/13
OBAVJEŠTENJE ZA PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE I DEMOBILISANE BORCE OBAVJEŠTENJE ZA PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE I DEMOBILISANE BORCE
Grb grada
24.06.2013. godine
Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža. OBAVJEŠTENJE ZA PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE I DEMOBILISANE BORCE
JAVNI OGLAS
za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Gradačac
 JAVNI OGLAS<br>za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Gradačac
Grb grada
12.06.2013. godine
Rok za predaju prijava: 17.06.2013.godine do 16:00 sati
Na osnovu člana 26. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 10/12 i 18/13), člana 38. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), te Procedura za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH u 2013. godini, Općinski načelnik raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Gradačac

 JAVNI OGLAS<br>za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Gradačac
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova
Grb grada
Rok za predju dokumenata: 20.06.2013. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03. i 34/03.), člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH" broj 6/92, 8/93 13/94.) i člana 38. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj 4/2008.) Općinski načelnik općine Gradačac raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova


1.Upravni odbor JU Javna biblioteka "Alija Isaković"
-predstavnik osnivača - 2 člana,
-predstavnik uposlenih ustanove –1 član.
2. Upravni odbor JU Dječije obdanište "Kolibri"
-predstavnik osnivača –3 člana,
-predstavnik uposlenih-1 član,
-predstavnik korisnika usluga-roditelja –1 član. JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova
J A V N I O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u općini GRADAČAC J A V N I  O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u općini GRADAČAC
Grb grada
Zahtjev se podnosi do 03. 05.2013. godine
Na osnovu člana 30. stav (5) Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/11, 14/11 i broj:02/1-14-4111/13 od 14.03.2013. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-14-4111/13 od 25.03.2013. godine godine, SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU OPĆINE GRADAČAC, raspisuje

J A V N I O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u općini GRADAČAC

 J A V N I  O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u općini GRADAČAC
Konačna rang lista stipendija - Ministarstvo za boračka pitanja TK Konačna rang lista stipendija - Ministarstvo za boračka pitanja TK
Na osnovu rješenja Ministarstva za boračka pitanja dana 20.03.2013. godine, objavljene su Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2012/2013. godinu. Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija, obavezni su zaključiti ugovor o stipendiranju. O terminu potpisivanja ugovora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava informisanja: web stranica Ministarstva, oglasne ploće općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza i udruženja.  Konačna rang lista stipendija - Ministarstvo za boračka pitanja TK
J AV N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI J AV N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI
Grb grada
19.02.2013. godine
Na osnovu člana 24 Statuta općine Gradačac ( “Službene novine općine Gradačac” br. 4/08 i zaključka Općinskog vijeća općine Gradačac broj: 01-05/9/13 od 12.02.2013 godine Općinski načelnik utvrđuje:

J AV N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRU DOKUMENATA:

1. PROCJENE UGRŽENOSTI OD POŽARA OPĆINE GRADAČAC
2. PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE GRADAČAC
3. ODLUKE O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGATSTVA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC

 J AV N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI
J A V N I P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2013.GODINU J A V N I  P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2013.GODINU
Grb grada
Gradačac, 11.02.2013. godine
Na osnovu člana 38. statuta općine gradačac a u skladu sa zaključkom općinskog vijeća općine gradačac broj:01-05-231/12 od 27.12.2012.godine o provođenju javne rasprave po nacrtu budžeta za 2013.godinu, općinski načelnik upućuje:

JAVNI POZIV
za učešće u konačnoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta općine gradačac za 2013.godinu

 J A V N I  P O Z I V ZA UČEŠĆE U KONAČNOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2013.GODINU
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova
Grb grada
Rok za podnošenje prijava:28.02.2013. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (\"Službene novine Federacije BiH\", broj: 12/03. i 34/03.), člana 29. Zakona o ustanovama (\"Službeni list RBiH\" broj 6/92, 8/93 13/94.) i člana 38. Statuta općine Gradačac (\"Službeni glasnik općine Gradačac\", broj 4/2008.) Općinski načelnik općine Gradačac raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova

 JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima - JZU  JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima - JZU
Grb grada
Rok za podnošenje prijava:28.02.2013. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03. i 34/03.), člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" broj 46/10.), i člana 38. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj 4/2008.), Općinski načelnik općine Gradačac raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima

  JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima - JZU
PRIJEDLOG LISTA redoslijeda kandidata - studenata-učenika po KATEGIORIJAMA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu PRIJEDLOG LISTA redoslijeda kandidata - studenata-učenika po KATEGIORIJAMA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu
Rok za podnošenje prigovora:13.02.2013. godine
Na osnovu odredbe člana 16. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12) i bro:j 02/1-26075/12 od 23.11.2012. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, na sjednici održanoj dana, 05.02.2013. godine, utvrđuje:

RANG LISTE MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA ZA STIPENDIJE 20012/2013 PO KATEGORIJAMA


 PRIJEDLOG LISTA redoslijeda kandidata - studenata-učenika po KATEGIORIJAMA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu
Konačne rang liste - stpinedije - Ministarstvo za boračka pitanja TK Konačne rang liste - stpinedije - Ministarstvo za boračka pitanja TK
Na osnovu odredbe člana 12. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:
KONAČNE RANG LISTE
redoslijeda kandidata za dodjelu stipendija za akademsku 2012/2013 godinu-za izuzetno uspješne studente i za izuzetno uspješne učenike
 Konačne rang liste - stpinedije - Ministarstvo za boračka pitanja TK
JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA
Grb grada
Oglas ostaje otvoren do 27.12.2012. godine
Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Sl. novine FBiH 15/00) i na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac (Službeni glasnik općine Gradačac 4/08), Općinski načelnik općine Gradačac, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje mrtvozornika

 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA
PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE IZUZETNO USPJEŠNIM STUDENTIMA I ĐACIMA ZA ŠKOLSKU 2012/2013 PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE IZUZETNO USPJEŠNIM STUDENTIMA I ĐACIMA ZA ŠKOLSKU 2012/2013
Grb grada
Rok za predaju prigovora: 20.12.2012. godine
Na osnovu člana 11. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske komisije, imenovana od strane Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona rješenjem broj: 15/1-41-25358/12 od 09.11. 2012. godine, utvrđuje:

PRIJEDLOG LISTE kandidata za dodjelu stipendija za školsku 2012/2013 godinu-(za izuzetno uspješne učenike - za izuzetno uspješne studente

 PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE IZUZETNO USPJEŠNIM STUDENTIMA I ĐACIMA ZA ŠKOLSKU 2012/2013
K O N K U R S za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu
Rok za podnošenje prijava: 17.12.2012. godine
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA OBJAVLJUJE KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA KOJI PRENOSIMO U CJELOSTI:  K O N K U R S za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu
Poništenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme Poništenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Grb grada
15.11.2012. godine
Općinski načelnik
PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 Poništenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
JAVNI OGLAS za prijem djece uzrasta od 3 do 6 godina u predškolski program u školskoj 2012/13. godini JAVNI OGLAS za prijem djece  uzrasta od 3 do 6 godina u predškolski program u školskoj 2012/13. godini
Grb grada
15.11.2012. godine
Rok za prijavu: 23.11.2012. godine Na osnovu projekta povećanja obuhvata djece uzrasta 3-6 godina predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem u BIH koji realiziraju UNICEF i Općina Gradačac, Dječije obdanište «Kolibri» Gradačac objavljuje:

O G L A S
za prijem djece uzrasta od 3 do 6 godina u predškolski program u školskoj 2012/13. godini

 JAVNI OGLAS za prijem djece  uzrasta od 3 do 6 godina u predškolski program u školskoj 2012/13. godini
JAVNI OGLAS za angažovanje vaspitača/ica za potrebe realizacije predškolskog programa  JAVNI OGLAS za angažovanje vaspitača/ica za potrebe realizacije predškolskog programa
Grb grada
15.11.2012. godine
Rok za predaju prijava: 23.11.2012. godine
Na osnovu projekta povećanja obuhvata djece uzrasta 3-6 godina predškolskim odgojem / vaspitanjem i obrazovanjem u BiH koji realiziraju UNICEF i Općina Gradačac, Dječije obdanište «Kolibri» Gradačac objavljuje:

OGLAS
za angažovanje vaspitača/ica za potrebe realizacije predškolskog programa

 JAVNI OGLAS za angažovanje vaspitača/ica za potrebe realizacije predškolskog programa
K O N K U R S za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu
Rok za predaju: 26.11.2012. godine
Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12), člana 9. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 1/12) i Odluke terminu o raspisivanja javnog konkursa, broj 15/1-41-25358/12 od 06.11.2012. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

K O N K U R S za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu
 K O N K U R S za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu
Saopćenje poljoprivrednim proizvođačima Saopćenje poljoprivrednim proizvođačima
Grb grada
U skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške u poljoprivrednoj proizvodnji (Sl.novine FBiH br.56 od 29.06.2012.g.), poljoprivredni proizvođači su dužni prijaviti plan priozvodnje za narednu godinu do 15. novembra tekuće godine. Prijava se vrši u šalter sali Općine Gradačac na šalteru br. 9.  Saopćenje poljoprivrednim proizvođačima
J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Grb grada
Rok za predaju prijava: 08.11.2012. godine
Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), Općinski načelnik općine Gradačac, objavljuje:

J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme


Namještenik na neodređeno vrijeme – Viši referent za otpremu pošte u Općinskoj službi za opću upravu i BIZ-u - jedan izvršilac; J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vri jeme JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vri jeme
Grb grada
Gradačac, 11.09.2012. godine
Rok za prijavu: 27.09.2012. godine
Na osnovu članova 23. i 24. Zako na o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme-šef odsjeka za zajedničke poslove općinskih organa-jedan izvršilac

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vri jeme
JAVNA RASPRAVA na temu:  JAVNA RASPRAVA na temu: ''Odluka o izgradnji, upravljanju i održavanje mezarja i grobalja i obavljanju pogrebnih poslova na području općine Gradačac.''
JAVNA RASPRAVA na temu: ''Odluka o nerazvrstanim cestama (putevima) općine Gradačac'' JAVNA RASPRAVA na temu:
Grb grada
04.09.2012. godine
U cilju pripremanja prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama (putevima) općine Gradačac Općinski načelnik općine Gradačac obavještava građane, udruženja građana, privredne i druge subjekte da je u toku
JAVNA RASPRAVA na temu: ''Odluka o nerazvrstanim cestama (putevima) općine Gradačac''
 JAVNA RASPRAVA na temu:
Obavijest o raspisanom javnom pozivu i javnim konkursima Obavijest o raspisanom javnom pozivu i javnim konkursima
Javni poziv i Javni konkursi ostaju otvoreni do 3.8.2012. godine.
U Službenim novinama Federacije BiH, broj 57, objavljen je Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za odabir korisnika sredstava «Akcijskog plana strategije turizma Federacije BiH – transfer za razvoj turizma « za 2012. godinu. U istom broju službenih novina FBiH objavljen je i Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih i grant sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2012. godinu, od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Obavijest o raspisanom javnom pozivu i javnim konkursima
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
Grb grada
20.06.2012. godine
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren do 27.06.2012. godine.
Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti (\"Službene novine FBiH\" broj 15/00.) i na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac (\"Službeni glasnik općine Gradačac\" broj 4/08.), Općinski načelnik općine Gradačac, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje mrtvozornika

 JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
JAVNI OGLAS za prijem na mještenika u radni odnos JAVNI OGLAS za prijem na mještenika u radni odnos
Grb grada
Rok za podnošenje prijava: 28.06.2012 godine
Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), Općinski načelnik, općine Gradačac, objavljuje:

J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos

 JAVNI OGLAS za prijem na mještenika u radni odnos
JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Grb grada
Rok za podnošenje prijava 27.06.2012. godine
Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/05.), Općinski načelnik općine Gradačac objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Preliminarne rang liste za pomoć u rješavanju stambenih potreba brnitelja i članova njihovih porodica Preliminarne rang liste za pomoć u rješavanju stambenih potreba brnitelja i članova njihovih porodica
Grb grada
Na osnovu člana 32.Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona, (“Službene novine TK",br. 10/11),Komisija za rješavanje stambenih potreba u prvom stepenu općine Gradačac, na 9. sjednici, utvrđuje

RANG-LISTU KATEGORIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA ZA OPĆINU GRADAČAC
RANG-LISTU KATEGORIJE DEMOBILISANIH BORACA ZA OPĆINU GRADAČAC
RANG-LISTU KATEGORIJE RATNIH VOJNIH INVALIDA ZA OPŠTINU GRADAČAC

 Preliminarne rang liste za pomoć u rješavanju stambenih potreba brnitelja i članova njihovih porodica
JAVNI POZIV Ministarstva za boračka pitanja TK - za učešće u Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica JAVNI POZIV Ministarstva za boračka pitanja TK - za učešće u Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica
04.06.2012. godine
Na osnovu člana 2. stav 3. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, Vlade TK, broj: 02/1-34- 5197/12 od 29.03.2012. godine i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, od 22.05.2012., koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), Ministarstvo objavljuje:

JAVNI POZIV

 JAVNI POZIV Ministarstva za boračka pitanja TK - za učešće u Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica
Javni oglas - prodaja nekretnina Javni oglas - prodaja nekretnina
Grb grada
Gradačac, 04.06.2012. godine
Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2012.god. do 13.00 sati
Općinski načelnik Općine Gradačac putem Općinske službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl.list SR BiH”, broj: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91, te “Službeni list R BiH”, broj: 21/92, 3/93, 13/94 , 18/94), člana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini («Sl.list SR BiH», broj 28/79), Odluke Općinskog vijeća o prodaji poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem broj: 01-05-153/2012 od 22.05.2012. kao i na osnovu člana 38. Statua općine Gradačac ("Sl.glasnik općine Gradačac", br. 4/2008), r a s p i su je :

OGLAS

 Javni oglas - prodaja nekretnina
Obaviještenje za poljoprivredne proizvođače Obaviještenje za poljoprivredne proizvođače
Grb grada
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Gradačac da je rok za ažuriranje poljoprivrednih gazdinstava produžen. Ažuriranje možete obaviti u zgradi općinske inspekcije, tačnije u zgradi Crvenog krsta u ulici Hasana Kikića. Napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše potrebno ažuriranje neće moći ostvariti pravo na novčane poticaje.
Odsjek za privredu i komunalne poslove Obaviještenje za poljoprivredne proizvođače
LISTE kandidata za obavljanje pripravničkog staža Ministarstva za boračka pitanja LISTE kandidata za obavljanje pripravničkog staža Ministarstva za boračka pitanja
Grb grada
Na osnovu odredbe člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, broj: 02/1-34-5197/12 od 29.03. 2012. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona broj: 15/1-34-5179- 5/11 od 03.04. 2012. godine utvrđuje
PRIJEDLOG LISTE kandidata za obavljanje pripravničkog staža i LISTU kandidata za obavljanje pripravničkog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i odbacuju kao nekompletni
 LISTE kandidata za obavljanje pripravničkog staža Ministarstva za boračka pitanja
Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Grb grada
Gradačac, 25.04.2012. godine
Rok za podnošenje prijava: 25.05.2012. godine
“Obavještavaju se članovi porodica šehida – poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni invalidi, članovi uže porodice umrlog ratnog vojnog invalida, mirnodopski vojni invalidi, demobilisani branitelji i članovi uže porodice umrlog demobilisanog borca, da je od strane Ministarstva za boračka pitanja TK raspisan Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Obavijest za kandidate kojima je odobrena stipendija minstarstva za boračka pitanja TK
16.04.2012. godine
Obaviještavaju se studenti kojima je odobrena stipendija Ministarstva za boračka pitanja TK da su na potpisivanje ugovora dužni sa sobom ponijeti
UVJERENJE O UPISU U LJETNI SEMESTAR TEKUĆE ŠKOLSKE GODINE.
Studenti koji ne dostave pomenuto uvjerenje neće moći potpisati ugovore o stipenidranju.

.

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH STIPENDIJA PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH STIPENDIJA
Obaviještenje o nabavci broj 02-14-323/12 Obaviještenje o nabavci broj 02-14-323/12
Grb grada
Gradačac, 10.04.2012.godine
Obaviještavamo sve ponuđače da će se otvaranje ponuda po predmetu Izvođenje radova na redovnom održavanju ulica i puteva za period 2012. - 2014.. godine na području općine Gradačac, objavljeno u Službenom glasniku BiH, broj: 15/12 od 27.02.2012. godine obaviti 13.04.2012. godine u 14:00 sati u sali za sjednice općine Gradačac Obaviještenje o nabavci broj 02-14-323/12
Konačne rang liste Ministarstva za boračka pitanja TK - kandidati kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2011/2012. godinu Konačne rang liste Ministarstva za boračka pitanja TK - kandidati kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2011/2012. godinu
06.04.2012. godine
Na osnovu rješenja Ministarstva za boračka pitanja dana 06.04.2012. godine, biti će objavljene Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2011/2012. godinu. Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija, obavezni su zaključiti ugovor o stipendiranju. O terminu potpisivanja ugovora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava informisanja: web stranica Vlade Tuzlanskog kantona, oglasne ploče općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza i udruženja. Konačne rang liste Ministarstva za boračka pitanja TK - kandidati kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2011/2012. godinu
JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
Grb grada
Gradačac, 19.03.2012. godine
Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (12.04.2012. godine)
Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/05.), i Odluke o uspostavi komunalne redarske službe općine Gradačac br.02-05-409/12., Općinski načelnik općine Gradačac objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
O D L U K A o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac O D L U K A o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac
Gradačac, 02.03.2012. godine
Na osnovu čl. 6 a u vezi sa čl.12 Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac br. 02-24-3047/11 od 23.01.2012.godine, Općinski načelnik donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac
 O D L U K A o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac
PRODUŽEN ROK KONKURSA ZA OPĆINSKU STIPENDIJU PRODUŽEN ROK KONKURSA ZA OPĆINSKU STIPENDIJU
Konkurs za dodjelu stipendija Općine Gradačac za školsku-akademsku 2011/12, raspisan 16.01.2012. godine, prvobitno je bio otvoren do 15.02.2012. godine. Zbog proglašenja stanja prirodne nesreće i obustave rada škola i fakulteta, u Federaciji BiH, zbog koje učenici i studenti nisu bili u mogućnosti da prikupe odgovarajuću dokumentaciju neophodnu za apliciranje na konkurs, Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja Općinskog vijeća Gradačac je produžila rok konkursa do 29.02.2012. godine. Tekst konkursa ostaje nepromijenjen. PRODUŽEN ROK KONKURSA ZA OPĆINSKU STIPENDIJU
SAOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA SAOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA
Grb grada
U skladu sa instrukcijom Federalnog minastarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Općinski načelnik obavještava prvna i fizička lica koja su predala zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u općine Gradačac, da su na osnovu člana 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata dužna do 31.03.2012. god. dostaviti podatke o: a) Poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini, b) Trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke, c) Promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja posjeda poljoprivrednog zemljišta. Podaci se dostavljaju svakim radnim danom u zgradi općinskih inspekcija (nekadašnja zgrada Općinskog suda za prekršaje). SAOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA
Rang liste po konkursu za dodjelu stipendija izuzetno uspjesnim i redovnim studentima/učenicima iz reda braniteljske populacije TK za školsku 2011/2012 Rang liste po konkursu za dodjelu stipendija izuzetno uspjesnim i redovnim studentima/učenicima iz reda braniteljske populacije TK za školsku 2011/2012
Grb grada
Gradačac,16.02.2012. godine
Rok za žalbu 8 dana od dana objavljinja od strane ministarstva
Na osnovu odredbe člana 16. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove obitelji, broj: 02/1-41-27817-1/11 od 20.12.2011. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, na sjednici održanoj dana 13.02.2012. godine, sačinjava prijedloge rang lista po kategorijama Rang liste po konkursu za dodjelu stipendija izuzetno uspjesnim i redovnim studentima/učenicima iz reda braniteljske populacije TK za školsku 2011/2012
Saopćenje za javnost Saopćenje za javnost
Grb grada
Gradačac, 02.02.2012. godine
Obaviještava se građanstvo da Općinska služba za urbanizam, geodetske i imovinsko - pravne poslove organizuje

J A V N U R A S P R A V U


na temu:

Nacrt Prostornog plana općine Gradačac za period
2008. - 2028. godina

 Saopćenje za javnost
OBAVJEŠTENJE O NABAVKAMA BROJ 120-1-1-1-8,9,10/12 OBAVJEŠTENJE O NABAVKAMA BROJ 120-1-1-1-8,9,10/12
Grb grada
Gradačac, 26.01.2012. godine
Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije: 14.02.2012.godine
Rok za prijem ponuda: 21.02.2012. godine - 12:30 sati
 OBAVJEŠTENJE O NABAVKAMA BROJ 120-1-1-1-8,9,10/12
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Gradačac JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Gradačac
Grb grada
Gradačac, 26.01.2012. godine
Javni poziv je otvoren do 06.02.2012. godine
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Gradačac
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za 2011/12. godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za 2011/12. godinu
Grb grada
Gradačac, 16.01.2012. godine
Konkurs je otovren do 15.02.2012. godine
Na osnovu člana 13. Odluke o Općinskoj stipendiji općine Gradačac ( Sl. glasnik Općine Gradačac broj 6/10) Komisija za društvene djelatnosi i boračka pitanja raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovnim studentima dodiplomskog studija u BiH za školsku-akademsku 2011/12. godinu

 K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za 2011/12. godinu
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima
Grb grada
Gradačac, 06.01.2012. godine
Rok za podnošenje prijava: 26.01.2012. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03. i 34/03.), člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" broj 46/10.), i člana 38. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj 4/2008.), Općinski načelnik općine Gradačac raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima

 JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima
KONKURSI za dodjelu stipendija izuzetno uspjesnim i redovnim studentima/ucenicima iz reda braniteljske populacije TK za školsku 2011/2012 KONKURSI za dodjelu stipendija izuzetno uspjesnim i redovnim studentima/ucenicima iz reda braniteljske populacije TK za školsku 2011/2012
Gradačac, 27.12.2011. godine

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisuje:

KONKURS za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za 2011/2012 godinu

KONKURS za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2011/2012 godinu
 KONKURSI za dodjelu stipendija izuzetno uspjesnim i redovnim studentima/ucenicima iz reda braniteljske populacije TK za školsku 2011/2012
Okončan postupk dodjele beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlasnkog kantona - RANG LISTA Okončan postupk dodjele beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlasnkog kantona - RANG LISTA
Grb grada
Gradačac, 26.12.2011. godine
Općinska služba za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu obavještava javnost da je okončan postupk dodjele beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlasnkog kantona. Okončan postupk dodjele beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlasnkog kantona - RANG LISTA
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika  JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
Grb grada
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren do 30.12.2011. godine
Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Službene novine FBiH" broj 15/00.) i na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj 4/08.), Općinski načelnik općine Gradačac, raspisuje:

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika

 JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos
Grb Grada
Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana izlaska u službenim novinama (05.01.2012.godine)
Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/05.), Općinski načelnik općine Gradačac objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos
J A V N I O G L A S za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina J A V N I  O G L A S            za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina
Grb grada
Gradačac, 21.11.2011. godine
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja
Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br.6/11), Općinska služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove o b j a v lj u j e :

J A V N I O G L A S za izbor stručnih osoba za rad u komisijama tehničke preglede građevina

 J A V N I  O G L A S            za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-2-1-7/11 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-2-1-7/11
Grb grada
Rok za podnošenje prijava 12.12.2011.12:30

Izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području općine Gradačac

 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-2-1-7/11
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Gradačac JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Gradačac
Grb grada
Javni poziv je otvoren do 25.11.2011. godine.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Gradačac
OBAVIJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-5/11 OBAVIJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-5/11
Grb grada
Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće 22.11.2011. godine, 12:30

Izvođenje radova na II fazi uređenja Gradskog parka u Gradačcu

 OBAVIJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-5/11
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-4/11 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-4/11
JAVNI OGLAS <br>za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima
Objavljujem: Rang liste za dodjelu bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i njihovih članova porodice Objavljujem: Rang liste za dodjelu bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i njihovih članova porodice
J A V N I  P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ KULTURE  J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ KULTURE
J A V N I  P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA / NVO ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2011. GODINU J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA / NVO ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2011. GODINU
<center>J A V N I  O G L A S <br> za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, u općini GRADAČAC</center> 
J A V N I O G L A S
za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, u općini GRADAČAC
KONKURS Za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Kulturnog centra u Gradačcu KONKURS Za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Kulturnog centra u Gradačcu
Konačna rang lista o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku 2010/2011 godinu po kategorijama Konačna rang lista o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku 2010/2011 godinu po kategorijama
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i člana upravnih odbora Javnih ustanova JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i člana upravnih odbora Javnih ustanova
JAVNI OGLAS ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA JAVNI OGLAS ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA
J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Preliminarna rang lista kandidata - stipendije 2010/2011 Preliminarna rang lista kandidata - stipendije 2010/2011
O B A V J E Š T E NJ E Općinskog načelnika O B A V J E Š T E NJ E Općinskog načelnika
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje mrtvozornika
JAVNA PREZENTACIJU IDEJNOG PROJEKTA “SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA “VIŠNJIK” I PRETVARANJE ISTE U SANITARNU DEPONIJU” JAVNA PREZENTACIJU IDEJNOG PROJEKTA “SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA “VIŠNJIK” I PRETVARANJE ISTE U SANITARNU DEPONIJU”
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Sanacija klizišta u MZ Zelinja Donja OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Sanacija klizišta u MZ Zelinja Donja
Odluka o izboru ponuđača - Izvođenje radova na sanaciji klizišta Odluka o izboru ponuđača - Izvođenje radova na sanaciji klizišta
Javni poziv za angažovanje volontera pripravnika Javni poziv za angažovanje volontera pripravnika
Poništavanje javnog oglasa Poništavanje javnog oglasa
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Izvođenje radova na rekonstrukciji infrastrukture gradskog stadiona "Banja Ilidža" u Gradačcu OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Izvođenje radova na rekonstrukciji infrastrukture gradskog stadiona "Banja Ilidža" u Gradačcu
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovnim studentima dodiplomskog studija u BiH za školsku-akademsku 2010/11. godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovnim studentima dodiplomskog studija u BiH za školsku-akademsku 2010/11. godinu
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Gradačac JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Gradačac
Potpisani ugovori sa korisnicima nepovratnih sredstava iz oblasti boračko-invalidske zaštite Potpisani ugovori sa korisnicima nepovratnih sredstava iz oblasti boračko-invalidske zaštite
Konačne rang liste za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za općinu Gradačac Konačne rang liste za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za općinu Gradačac
Tekst javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studij u školskoj 2010/2011 godini Tekst javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studij u školskoj 2010/2011 godini
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
O b a v i j e s t O b a v i j e s t
J A V N I O G L A S za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, u općini Gradačac J A V N I O G L A S za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, u općini Gradačac
J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ KULTURE  J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ KULTURE
J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA / NVO ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2010. GODINU J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA / NVO ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2010. GODINU
J A V N O  N A D M E T A NJ E za prodaju putem pribavljanja pismenih ponuda  J A V N O N A D M E T A NJ E za prodaju putem pribavljanja pismenih ponuda
Konačna rang lista - stipendije za školsku 2009/10 Konačna rang lista - stipendije za školsku 2009/10
Javni konkurs za popunu radnog mjesta - građevinski inspektor Javni konkurs za popunu radnog mjesta - građevinski inspektor
Javni oglas - izbor člana općinske izborne komsijie Javni oglas - izbor člana općinske izborne komsijie
Podnošenje prijegloga za program kapitalnih investicija općine Gradačac 2010 - 2014 Podnošenje prijegloga za program kapitalnih investicija općine Gradačac 2010 - 2014
Javni oglas za izbor i imenovanje mrtvozornika Javni oglas za izbor i imenovanje mrtvozornika
Objavljujemo: PRELIMINARNU RANG - LISTU KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO I PRIJAVILI SE NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2009 -2010. GODINU / PO KATEGORIJAMA/ Objavljujemo: PRELIMINARNU RANG - LISTU KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO I PRIJAVILI SE NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2009 -2010. GODINU / PO KATEGORIJAMA/
Konkurs za prijem pripravnika u Općini Gradačac Konkurs za prijem pripravnika u Općini Gradačac
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2009/10 godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2009/10 godinu
JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Gradačac JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Gradačac
Obavještenje o nabavci - izvođenje radova-Nastavak regulacije rijeke Gradašnice u Industrijskoj zoni u Gradačcu  Obavještenje o nabavci - izvođenje radova-Nastavak regulacije rijeke Gradašnice u Industrijskoj zoni u Gradačcu
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studijsku 2009/2010 godinu K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studijsku 2009/2010 godinu
Javni konkurs-neizgrađeno građevinsko zemljište radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata Javni konkurs-neizgrađeno građevinsko zemljište radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata
J A V N I  K O N K U R S o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta i J A V N O  N A D M E T A NJ E za prodaju putem pribavljanja pismenih ponuda  J A V N I K O N K U R S o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta i J A V N O N A D M E T A NJ E za prodaju putem pribavljanja pismenih ponuda
JAVNI POZIV za prijem volontera-pripravnika sa visokom školskom spremom  u Organima uprave općine Gradačac JAVNI POZIV za prijem volontera-pripravnika sa visokom školskom spremom u Organima uprave općine Gradačac
ZAKLJUČAK o prijemu lica na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) ZAKLJUČAK o prijemu lica na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad)
Obavještenje o nabavci - izvođenje radova - GAP projekti Obavještenje o nabavci - izvođenje radova - GAP projekti
J A V N I  O G L A S za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2009. godini, u općini Gradačac J A V N I O G L A S za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2009. godini, u općini Gradačac
J A V N I  P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA  VJERSKIH ZAJEDNICA ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2009. GODINU J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2009. GODINU
Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac za period 2009-2011  Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac za period 2009-2011
J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA / NVO ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2009. GODINU J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA / NVO ZA SUFINANSIRANJE SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2009. GODINU
J A V N I  P O Z I V za finansiranje mjesnih zajednica J A V N I P O Z I V za finansiranje mjesnih zajednica
J A V N I  P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ KULTURE  J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ KULTURE
J A V N I  P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ SPORTA J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ SPORTA
Javni oglas o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Javni oglas o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta
OBJAVLJENA KONAČNA RANG LISTA O DODJELI STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2008/ 2009 GODINU OBJAVLJENA KONAČNA RANG LISTA O DODJELI STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2008/ 2009 GODINU
Objavljena preliminarna rang lista za dodjelu stipendija za školsku 2008/09 Objavljena preliminarna rang lista za dodjelu stipendija za školsku 2008/09
Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi za komunalne poslove i poduzetništvo Općine Gradačac Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi za komunalne poslove i poduzetništvo Općine Gradačac
Konkurs za dodjelu sredstava za subvencioniranje kamata na dugoročne stambene kredite korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona  Konkurs za dodjelu sredstava za subvencioniranje kamata na dugoročne stambene kredite korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2008/09 godinu  K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2008/09 godinu
Ministarstvo za boračka pitanja TK raspisalo konkurs za dodjelu stipendija učenicima Ministarstvo za boračka pitanja TK raspisalo konkurs za dodjelu stipendija učenicima
Objavljena konačna Rang lista za dodjelu bespovratnih sredstava za 2008godinu za rješavanje stambenih pitanja PŠ,DB,RVI Objavljena konačna Rang lista za dodjelu bespovratnih sredstava za 2008godinu za rješavanje stambenih pitanja PŠ,DB,RVI
Poziv za prikupljanje aplikacija za izradu Programa kapitalnih investicija 2009-2013 Poziv za prikupljanje aplikacija za izradu Programa kapitalnih investicija 2009-2013
<b>JAV NI OGLAS za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2008. godini, u opštini Gradačac</b> JAV NI OGLAS za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2008. godini, u opštini Gradačac
<b>JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC</b> JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC
Izbori za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu u Gradačcu Izbori za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu u Gradačcu
Konačna rang lista o dodjeli bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba DB,RVI,PŠ-PB Konačna rang lista o dodjeli bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba DB,RVI,PŠ-PB
POZIV NA JAVNU RASPRAVU NA PREDNACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA TRGA "ALIJE IZETBEGOVIĆA" U GRADAČCU  POZIV NA JAVNU RASPRAVU NA PREDNACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA TRGA "ALIJE IZETBEGOVIĆA" U GRADAČCU
<p>Općinski <strong>odsjek za urbanizam i prostorno uređenje</strong>, obavještava građanstvo da je u toku postupak izrade <strong>Urbanističkog projekta Centralnog trga »Alija Izetbegović« u Gradačacu </strong 

Općinski odsjek za urbanizam i prostorno uređenje, obavještava građanstvo da je u toku postupak izrade Urbanističkog projekta Centralnog trga »Alija Izetbegović« u Gradačacu

U susret izborima U susret izborima
Javni poziv - pozivamo vas da svojim prijedlozima kapitalnih investicija doprinesete razvoju opštine Gradačac u narednih pet godina Javni poziv - pozivamo vas da svojim prijedlozima kapitalnih investicija doprinesete razvoju opštine Gradačac u narednih pet godina
Aktuelno
Javni poziv - pozivamo vas da svojim prijedlozima kapitalnih investicija doprinesete razvoju opštine Gradačac u narednih pet godinaIzvještaj o pojedinačnim ugovorima Općine Gradačac
Javni poziv - pozivamo vas da svojim prijedlozima kapitalnih investicija doprinesete razvoju opštine Gradačac u narednih pet godinaObavještenje odsjeka za budžet i finansije
Javni poziv - pozivamo vas da svojim prijedlozima kapitalnih investicija doprinesete razvoju opštine Gradačac u narednih pet godinaOK Gradačac - OK HE na Drini 3:0
Anketa
Copyright ©2014 Općina Gradačac
developed by daenet